Radar · Nyheter

Partiet Vändpunkt utlyser klimatnödläge

Kitty Ehn.

Klimatförändringarnas allvar kräver krafttag, menar Partiet Vändpunkt som utlyser nödläge och presenterar ett reformprogram med klimatfokus. ”Vi är det enda partiet som föreslår lösningar som gör att Sverige kan nå sina klimatmål”, säger Kitty Ehn, partiets toppkandidat i det kommande EU-valet.

Programmet föreslår bland annat ett klimatavdrag som ska ersätta RUT- och ROT-avdragen. Syftet är att hjälpa privatpersoner att finansiera omställningen av sitt boende eller verksamhet så de kan nå de svenska klimatmålen. Kitty Ehn menar att det är det förslaget som de fått allra mest positiv respons på hittills.

– Människor är trötta på att få avdrag för att renovera köket när vi egentligen behöver renovera klimatet, säger Kitty Ehn.

Genom att ersätta RUT och ROT med ett statligt klimatavdrag skulle göra det lättare för alla att delta i omställningsprocessen. Enligt uppgifter från Skatteverket är de med högre inkomster än genomsnittet överrepresenterade användare av RUT och ROT-avdragen, som kostade samhället 15 miljarder kronor 2016 och bara förväntas öka.

– Det är också är en fråga om fördelningar av skattemedel och sätt för att uppnå ett jämlikare samhälle, säger Kitty Ehn.

Fem förslag

Naturvårdsverket har i sin handlingsplan varnat om att det kommer att bli svårt att uppnå de klimatmål som Sverige satt upp om inte ytterligare förändringar görs. Kitty Ehn och Partiet Vändpunkt menar att det är omöjligt att fortsätta på den väg som Sverige just nu befinner sig på. Klimatkrisen handlar inte längre om framtiden – den sker här och nu, skriver partiet i ett pressmeddelande.

Bland de övriga åtgärderna i reformpaketet för klimatet finns ett omedelbart stopp för satsningar som bidrar till fortsatta utsläpp av växthusgaser, en omställningsfond för anpassning av näringslivet, reformer av finanssektorn och ett nytt finanspolitiskt ramverk där resursförbrukningsmål, utsläppsmål och minskade klyftor överordnas tillväxtmålet. Att bygga ut Arlanda samtidigt som forskning visar att utsläppsminskningarna avstannat är enligt PV fel väg att gå. Likaså utbyggnaden av Preemraffs raffinaderi i Lysekil äventyrar utsläppsmålen och bidrar till fortsatta utsläpp av växthusgaser.

– Det är den här vändningen som behövs, säger Kitty Ehn om de fem reformerna för klimatet som PV vill se.