Zoom

Bättre matvanor skulle rädda miljontals liv

Mammor och barn väntar utanför en samlingslokal i byn Rantolava på Madagaskar där de ska få information om hur de ska kunna äta en mer näringsrik mat.

Varje år dör elva miljoner människor i världen på grund av onyttig mat, enligt en ny studie. Experter menar att det är hög tid för en radikal förändring av de globala matvanorna.

Den nya studien från Institute of Health Metrics and Evaluation, IHME, slår fast att det höga antalet dödsfall hänger samman med en konsumtion av mat som innehåller för lite fullkorn, frukt, grönsaker och nötter. Två av de främsta dödsorsakerna som kan kopplas till dålig kost är hjärtattacker och stroke.
Enligt studien, som publicerades i vetenskapstidskriften The Lancet förra veckan, skulle en förbättrad kost kunna förhindra vart femte dödsfall i världen.

Rapportförfattarna slår fast att det vore mer effektivt att verka för att människor ska öka sin konsumtion av nyttigare mat, än att bara inrikta sig på en minskad konsumtion av fett och socker. Av det skälet behövs enligt forskarna genomgripande åtgärder för att öka produktionen, distributionen och konsumtionen av nyttigare mat över hela världen.

Katarzyna Dembska, som är dietist och forskare vid organisationen Barilla Foundation, säger att de globala konsumtionsmönstren har förändrats negativt på senare år.
– Vi har bevittnat en gradvis övergång från hållbara matmodeller, som den så kallade Medelhavs-modellen, till förmån för en kost med mer animaliska proteiner och mer förädlad mat som innehåller mer socker, salt, fett och mindre fibrer, säger hon.

Enligt Katarzyna Dembska innebär det i sin tur att människor på sikt riskerar att drabbas av allvarliga hälsoproblem.
– Att välja en hållbar diet innebär att miljöpåverkan blir mindre, men det kan också få positiva effekter på livslängden.

”Maten är ett hot”

En annan rapport som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet i januari i samarbete med stiftelsen EAT slog fast att maten är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller både människors hälsa och en hållbar utveckling. Men, skriver rapportförfattarna, ”för närvarande utgör maten ett hot mot såväl människor som planeten”.

Enligt Barilla Foundation lider fler än 650 miljoner vuxna människor i världen i dag av fetma. Det motsvarar 13 procent av befolkningen. Det innebär samtidigt en hög riskfaktor för flera sjukdomar som i sin tur innebär en hög belastning på sjukvårdssystemen.

Även produktionen av mat innebär ett stort hot – den är en av de största bidragande faktorerna till klimatförändringarna och en tredjedel av utsläppen av växthusgaser hänger samman med matproduktionen.

FN:s universitet har slagit fast att boskap, som främst utnyttjas för produktion av kött- och mejeriprodukter, står bakom nästan 15 procent av de globala utsläppen. Företagen inom dessa branscher är på väg att gå om den fossila bränsleindustrin som den enskilt största sektorn i fråga om utsläpp av växthusgaser.

Samtidigt har klimatförändringarna redan börjat kosta människoliv bland annat i form av värmeböljor som resulterat i mängder av dödsfall.

Det röda köttet är sämst

Världshälsoorganisationen, WHO, beräknat att klimatförändringarna kommer att orsaka ytterligare 250 000 människors död årligen på grund av undernäring och höga temperaturer från och med 2030.

Samtidigt skulle situationen kunna lindras genom en förändring av både vilken mat vi äter och hur den produceras.
– Omtanken om vår hälsa grundläggs verkligen på vår middagstallrik, säger Katarzyna Dembska.

Ett exempel på hur en omsvängning skulle kunna gå till är genom en annan form av den klassiska matpyramiden, där maten även klassificeras i enlighet med vilka ekologiska avtryck de för med sig. I en sådan mätning hamnar det röda köttet längst ned i miljöhänseende.

Rapporten i The Lancet förespråkar en övergång till en mer hälsosam kost där konsumtionen av rött kött halveras, samtidigt som konsumtionen av grönsaker, frukt och nötter fördubblas. ”En global övergång till nyttig mat inom ett hållbart matsystem skulle säkra vår planet och förbättra hälsan hos miljardtals människor”, slår forskarna bekom rapporten fast.