Radar · Nyheter

Kulturkartan undersöker hur inkludering fungerar

En ny studie visar att utomeuropeiska invandrare i hög grad känner sig hemma i Sverige. Över 6000 personer har deltagit i undersökningen som bland annat visar att utbildning och språkkompetens är viktiga faktorer för att känna sig hemma och delaktig.

– När jag fick uppehållstillstånd föddes jag igen. Vi började som om vi var små barn, från nollan. Vi började lära oss bokstäver, vi har börjat dela på allt arbete hemma. Det är som en inskolning i Sverige, berättar Mahmoud Sllam för Dagens Nyheter.

Han, hustrun Entesar Abo Foot och deras barn bor nu tillsammans i Uppsala, efter att först ha varit separerade i över ett år. De startade sedan om på nytt tillsammans, skriver DN. Mahmoud Sllam är en av de över 6500 personerna som deltog i studien som genomfördes i höstas. Han menar att resan in i det svenska samhället började när beslutet om uppehållstillstånd kom.

Undersökningen, som kallas Kulturkartan, ska vara ett sätt att kartlägga likheter och olikheter och bättre förstå hur spänningar kan uppstå och varför. Frågan om vad svenskhet är och vad som behövs för att ”fungera i det svenska samhället” har blivit allt mer spretig och infekterad de senaste åren, när många människor från utanför Europa har anlänt till Sverige. Kulturkartan genomförs enligt DN inom det globala forskningsprojektet World Values Survey.

Undersökningen visar att Sverige är det land som globalt sett mest speglas av tankar och värderingar om varje persons självförverkligande, tolerans, rationellt och sekulärt tänkande.

Bi Puranen som gjort studien på Institutet för framtidsstudier menar att undersökning Kulturkartan kan bidra med viktig kunskap om integrationens mekanismer. Studien tar även hänsyn till det subjektiva och inte bara faktorer som arbetslöshet och utbildningsnivå, som annars diskuteras flitigt.

Ett tydligt mönster syns i undersökningens resultat: de flesta migranter som deltagit i studien uppger att de har värderingar som stämmer mer överens med de rådande normerna i Sverige än i hemlandet.   

– Om du inte har med dig människorna, om de inte vill integration, då kommer ingen politik att bli långlivad, säger Bi Puranen till DN.