Glöd · Debatt

Panelen: Vad anser du om kärnkraft?

Åsikterna om kärnkraft går isär, vissa menar att den är nödvändig om vi ska klara klimatkrisen, andra att den är för riskabel och farlig för att ses som ett pålitligt alternativ. Vad anser du?

– Planeten skriker efter åtgärder och det bästa vissa politiker kan komma med är otidsenliga lösningar som dessutom är dyra och riskabla. Jag anser att det är dumt att backa in i framtiden och att inga statliga medel ska satsas på kärnkraft.

Nina Bendahl, 50 år, läkare med intresse för odling och migrationsfrågor, Vinslöv

– Kärnkraft är otroligt kraftfullt och en bra energikälla – när den hanteras perfekt, vilket sällan är fallet. Mänskliga fel och brister gör kärnkraften farlig, och den behöver förändras till nya versioner eller gå över till annan slags förnybar elproduktion.

Sín Wellroth Lång, 28 år, gräsrotsaktivist och fristående skribent, Bromma

– Kärnkraft är inte ett framtidsalternativ. Även om man skulle bortse från miljöargumenten med de enorma utmaningarna kring avfallshanteringen och uranutvinningen så är ny kärnkraft helt enkelt för dyrt. Det är billigare och bättre med förnybart.

Olle Hilborn, 33 år, språkrör för MP Karlskrona, Jämjö
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV