Glöd · Debatt

Kärnkraft – ingen hållbar lösning

”Det är bråttom att ställa om samhället, men att satsa på kärnkraft leder helt fel”, skriver Lena Lagerstam.

DEBATT Vi har på sista tiden hört skrämmande uttalanden av politiker i Sverige – att kärnkraften är klimatvänlig, säker och absolut nödvändig för att klara klimatomställningen. Är det okunskap eller bara för att slippa ställa om samhället? FN:s klimatpanel IPCC förordar inte kärnkraft eller säger att den är nödvändig.

Kärnkraft handlar om makt – storskalig produktion av energi som ska ge ekonomisk makt och kontroll. Men vem ska betala vad det kostar? Kärnkraft påverkar tusentals generationers livsmiljö framåt i tiden. Är det våra barn och barnbarn och alla som kommer sen som ska betala?

Räcker inte argumenten?

• Vi lever i en orolig, osäker värld där kärnkraftverk kan bli mål för terrorattacker, sabotage eller bombanfall.

• Kärnbränslet består av fossilt uran eller upparbetat utbränt bränsle. Uran är förbjudet att bryta i Sverige på grund av stora miljökonsekvenser. Upparbetat bränsle tillverkas där plutonium till kärnvapen framställs.

• Kärnkraftverk är inte säkra – minns katastroferna i Tjernobyl och Fukushima som kommer att påverka människor långt in i framtiden.

• Kärnkraftverk släpper ständigt ut låga doser radioaktivitet i luft och vatten.

• Utbränt kärnbränsle är livsfarligt i hundratusen år. Så hett att det måste lagras 10 år vid reaktorn och sedan mellanlagras minst 40 år innan det kan läggas i slutförvar. Ingenstans i världen finns en säker metod för slutförvar. Finland har godkänt en metod med kopparkapslar i berg, men i Sverige har Mark- och miljödomstolen underkänt metoden.

• Kärnkraft skapar mängder av avfall. Medelradioaktivt avfall ska slutförvaras i 500 år, lågradioaktivt avfall i 50 år.

• Nya reaktortyper, så kallade generation fyra, med torium och plutonium ska ge obegränsad energi utan långlivat avfall. Men trots forskning i femtio år finns inga i kommersiell drift. Tekniken är komplicerad och riskerar kärnvapenspridning.

• Kärnkraft har en låg verkningsgrad på bara cirka 30 procent, största delen av energin går ut i havet som uppvärmt kylvatten.

Vi måste ställa om samhället – satsa på att hushålla och spara på energin, effektivisera och helt övergå till förnybar energi. Vi har bråttom men kärnkraft är ingen lösning!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV