Radar · Nyheter

Fler partier vill se en terrorfond

En tyst minut för terroroffren utanför varuhuset Åhléns i Stockholm, tre dagar efter terrordådet den 7 april 2017.

Flera partier öppnar nu för att det kan behövas en särskild form av ersättning till offer för terrorism. Moderaterna vill att frågan om en terrorfond utreds, och flera partier pekar även på att skadestånden kan behöva höjas.

– Flera har vittnat om att det ofta är svårt att få den här typen av skadestånd och då tycker vi att det är motiverat att titta på att skapa en fond som redan finns i en del andra länder, som tyvärr har drabbats av ännu fler terrordåd än vad vi i Sverige har, säger M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

Fem personer dödades och många fler skadades i terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Inför den andra årsdagen lyfter föräldrarna till den belgiska kvinna som dödades åter frågan om en särskild fond för ersättning till terrorismens offer. Det har även anhöriga till den brittiske man som dödades tidigare gjort.

Få upprättelse

Familjerna upplever att de har fått kämpa för att få ersättning och känner sig inte heller bekräftade av den svenska staten som offer för en terrorattack.

När TT ställde frågan till riksdagspartierna förra våren om en fond för terrorismens offer var intresset överlag svalt. Men nu öppnar flera partier för att det kan behövas.

– Terrorbrottet är riktat mot hela samhället och staten för att injaga allvarlig fruktan och då menar vi att de som drabbats av ett sådant fruktansvärt brott och deras anhöriga förtjänar att få en upprättelse i någon mening, säger Kristdemokraternas Andreas Carlson, vice ordförande justitieutskottet.

Ersättning från en terrorfond skulle vara ett sätt för staten att ge upprättelse på ett bättre sätt än i dag, anser KD.

Liberalerna och Vänsterpartiet är positiva till att frågan om en terrorfond ses över, men har inte tagit ställning i sak.

Höja nivåerna

Sverigedemokraterna vill inte förbinda sig till en särskild terrorfond som den bästa lösningen.

”Ett alternativ man kan tänka sig skulle vara att använda medel ur den allmänna arvsfonden som i dag används till mindre prioriterade ändamål i stället för att vara ett stöd till de som Sverige inte förmått ge skydd från terrorism”, säger Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för SD, i en skriftlig kommentar.

Både Liberalerna och Moderaterna framhåller också att de vill dubbla skadeståndsnivåerna för dem som utsatts för terrorrelaterad brottslighet.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker dock att dagens system fungerar bra.

Socialdemokraternas utgångspunkt är att det i första hand är gärningsmannen som ska stå för ersättningen, och i de fall han eller hon inte kan det ska ersättningen betalas av försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.

Inväntar prövning

Inrikesminister Mikael Damberg (S) vill invänta den rättsliga prövningen av skadeståndsfrågan.

– Jag noterar att kravet lyfts från vissa partier att man kanske skulle titta på en fond. Vi har inga sådana förslag i dag, men vi får väl se var diskussionen landar efter att de ersättningskrav som överklagats bedömts rättsligt, säger Mikael Damberg.

Han syftar på pappan till den elvaåriga flicka som dödades i terrordådet som vill att skadeståndsfrågan prövas i Högsta domstolen.

Vilken ersättning det blir kommer säkert att påverka den politiska debatten framöver om Sverige också ska titta på hur andra länder har gjort på det här området, säger Damberg.

Ha ett ansvar

Oavsett om det handlar om en fond eller andra typer av insatser har regeringen ett ansvar att se till att offer för terroristattacker upplever samhällets fulla stöd, anser M.

– Jag vill inte låsa mig vid en specifik modell, det kan finnas både för- och nackdelar. Men jag tycker att i ljuset av attacken på Drottninggatan så bör man titta på det, säger Johan Forssell.

Fakta: Partiernas svar

TT:s fråga löd: Anser ditt parti att Sverige bör ha en fond för terrorismens offer?

Socialdemokraterna: ”Socialdemokraterna har i nuläget inget förslag om att inrätta en särskild fond för offer för terrorbrott. Vår utgångspunkt är att det i första hand är förövaren som ska stå för ersättningen, och, i de fall förövaren av något skäl inte kan betala, betalas ersättningen av försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.”

Miljöpartiet: ”Offer för terror, eller deras efterlevande, ska ha rätt till ersättning. Vi ser dock helst att det sker inom ramen för brottsofferfonden snarare än att ha ett parallellt system.”

Vänsterpartiet: ”Det är centralt att alla brottsoffer får ordentligt stöd. Vi är positiva till att frågan om en terrorfond ses över men har i dagsläget inte tagit ställning till om detta är den bästa lösningen för ekonomiskt stöd till brottsoffer.”

Centerpartiet: ”Brottsoffer ska få ordentlig ersättning för sina skador, men vi har inte tagit ställning till frågan om en särskild fond för ersättning till offer för terrorattacker. Det är dock tydligt att det idag är alldeles för krångligt för brottsoffer att få ut sitt skadestånd och där måste staten ta ett större ansvar.”

Liberalerna: ”Liberalerna vill generellt fördubbla kränkningsersättningen till brottsoffer. Vi har inte lagt några förslag om en särskild fond, men utesluter inte att man tittar på frågan när man ser över reglerna brett för ersättning till brottsoffer.”

Kristdemokraterna: ”Terrorism är mycket allvarlig brottslighet och ett trauma där offret utsatts för ett angrepp på hela samhället. Det är rimligt att det finns en särskild ersättning för den typen av brott.”

Moderaterna: ”Moderaterna vill dubbla skadeståndsnivåerna för de som utsatts för bland annat terrorrelaterade brott. /…/ Vi ser gärna att en särskild fond för terrorismens offer, vilket redan finns i flera andra länder, utreds.”

Sverigedemokraterna: ”Stöd till de som faller offer för terrorism bör garanteras av staten men vi förbinder oss inte till att en särskild fond skulle vara det effektivaste sättet att garantera detta stöd.”
tt