Radar · Nyheter

Lika behandling inte alltid rättvis

När Arbetsförmedlingen lägger ner 130 kontor ligger de flesta utanför storstäderna. Landets länsstyrelser ska nu undersöka den statliga servicen och föreslå möjliga vägar framåt för att rädda landsbygden innan det är för sent.

– Problemen på landsbygden är ett resultat av en centraliserad politik, vilket i grunden är orsaken till att jobb på landsbygden försvinner. Att se över den statliga servicen är ett bra första steg, men man måste följa upp med ökad statlig närvaro med till exempel Arbetsförmedlingskontor i landsbygdsorterna, säger Kjell Hansen, universitetslektor på SLU.

Den centraliserade politiken visar sig även tydligt genom att se på flyktingmottagandet 2015, när många placerades på landsbygden. Kommunerna såg sin chans att öka tillväxten men blev senare svikna av staten när människorna, som hade kunnat bidra, flyttades.

– Det var svårt för kommunerna i början, men många frivilligorganisationer hjälpte till och på så sätt fick flyktingarna vänskapsrelationer, vilket är ett första steg i integration. Men Migrationsverkets politik går ut på att arbeta så billigt som möjligt och därför flyttade de många flyktingar till andra orter istället, säger Hansen.

Kjell Hansen påpekar att jämlikhet i Sverige har definierats som likhet, istället för att baseras på livsförutsättningar. Han menar att landsbygd och stad måste behandlas olika för att det ska bli lika. Hansen menar att delar av landsbygden står inför ett reellt hot om att dö ut.

– Servicekontor är ett sätt att hjälpa landsbygden på. Men det krävs mycket mer. Ett exempel är avdrag för resor till arbetet. Har man åtta mil till arbetet är det orimligt att ha rätt till samma avdrag som om man bor i städer.