Zoom

Över 600 000 i behov av hjälp i Moçambique

Över 168 000 familjer (omkring 600 000 människor) i Moçambique är i behov av hjälp efter skadorna orsakade av stormen Idai.

På flera platser i Moçambique saknas nödhjälp efter den tropiska stormen Idais framfart. Det rapporteras att många av de 17 000 drabbade i staden Dondo saknar tillräckligt med mat.

Från staden Dondo, 30 kilometer från Beira i Moçambique, kommer rapporter om att det saknas tillgång till mat och sjukvård. Det nationella institutet för katastrofhantering och internationella hjälporganisationer arbetar med stödinsatser i området.

Manuel Chaparica som är borgmästare i Dondo säger att de insatser som gjorts hittills är långt ifrån tillräckliga.
‒ Just nu riktas stödet till människor som befinner sig på tillfälliga mottagningscenter, som skolor och andra byggnader där människors är inkvarterade, men det finns många som är kvar i sina bostäder och som inte har någonting att äta.

Över 6 000 personer bor tillfälligt på skolor runt om i staden, men planen är att de snart ska förflyttas för att skolorna ska kunna fortsätta med sin undervisning.

Den tropiska stormen Idai slog till mot Beira i Moçambique den 14 och 15 mars och uppges ha förstört 90 procent av staden
Den tropiska stormen Idai slog till mot Beira i Moçambique den 14 och 15 mars och uppges ha förstört 90 procent av staden. Många människor bor nu i tillfälliga läger. Foto: Andre Catuera/IPS

Enorma översvämningar

Cyklonen Idai slog till mot Beira i Moçambique den 14 och 15 mars och uppges ha förstört 90 procent av staden. Den tropiska stormen, med kraftiga regn och vindar på uppemot 180 till 200 kilometer i timmen, har orsakat förödelse i centrala Moçambique och även i Malawi och Zimbabwe. Den har orsakat enorma översvämningar, de lokala myndigheterna uppger att ett område på 3 000 kvadratkilometer förstörts. Uppemot 500 personer har rapporterats döda och över 1 500 personer har uppgetts vara skadade.

Över 168 000 familjer (omkring 600 000 människor) i Moçambique är i behov av hjälp efter skadorna orsakade av cyklonen. Fler än 100 000 familjer från staden Beira uppges ha förlorat sina hem och ägodelar. Minst en miljon barn och kvinnor är i behov av akut hjälp.
‒ Det finns inga exakta siffror. Uppgifterna kan ändras när nya drabbade upptäcks, säger Celso Correia, minister med ansvar för att samordna hjälpinsatserna i Beira.

Omkring 15 000 personer är rapporterade saknade och de flesta kommer från Dombe, Buzi och Nhamatanda. Men siffrorna kan stiga. Buzi som ligger 200 kilometer från Beira drabbades hårt av cyklonen och hundratals människor fick klamra sig fast i träd och i hustak i mellan tre till fem dagar i väntan på att få hjälp. Det befaras att många har svepts bort när floderna Buzi och Pungue svämmat över.

3000 klassrum förstörda

Enligt det nationella institutet för katastrofhantering har över 3 000 klassrum förstörts, vilket påverkat 90 000 elever. Dessutom har 45 vårdcentraler förstörts i provinserna Sofala, Manica och Zambezia.

Samtidigt har nationella och internationella organisationer samlats i Beira för att bidra med hjälpinsatser. Över 100 sök- och räddningsexperter har skickats ut för att hjälpa människor i Buzi och Nhamatanda och med hjälp av båtar, helikoptrar, flygplan och lastbilar.

Fortfarande påträffas överlevande, men nyligen meddelade styrande i Maputo att räddningsinsatserna kommer att avslutas när flodvattnet i Buzi och Pungue drar sig tillbaka.

Många grupper i Moçambique har samlat in pengar för de drabbade i Beira.
‒ Det är första gången jag har sett en så stark folkrörelse av solidaritet bland moçambikier, sa den tidigare presidenten Joaquim Chissano på måndagen den 25 mars efter att han besökt drabbade områden i provinsen Sofala i centrala Moçambique.

Världen har också agerat för att hjälpa de drabbade. Flera internationella hjälporganisationer har bidragit med mat, pengar och annat stöd för att hjälpa till med återuppbyggnaden av staden Beira.

FN planerar att samla in 282 miljoner dollar för att stödja de drabbade i Moçambique.

Första staden som utplånats av klimatet

Den tidigare moçambikiske politikern Graça Machel menar att staden Beira kommer att gå till historien som den första stad som utplånats till följd av klimatförändringarna.
‒ Det är smärtsamt att säga att mitt land och Beira kommer att gå till historien som den första stad som helt förstörts på grund av klimatförändringarna, sade Graça Machel vid en presskonferens i förra veckan.

I Beira har arbetet med återuppbyggnad påbörjats. Mycket av infrastrukturen är förstörd. Staden lades i mörker och blev utan elektricitet, vatten och mobilnät när cyklonen Idai slog till. Huvudväg sex blev också kraftigt förstörd. Staden Beira var i bokstavligen avskuren från resten av världen.

I vissa kvarter i staden används generatorer för att producera el och i vissa skolor som inte skadats har undervisningen kunnat återupptas. Vattenförsörjningen fungerar åter i vissa områden.

Davis Simango, borgmästare i Beira sa på tisdagen den 26 mars att mycket arbete återstår.
‒ Beira är förstört. Det finns många drabbade som är utan mat, som blivit av med sitt hem, som står utan pengar och utan möjligheter att kunna återuppbygga sina bostäder, sa han när han mötte den moçambikiska pressen.

Många saknar mat

José Bacar som bor i Beira säger till IPS att många människor saknar tillgång till mat.
‒ Det finns människor på tillfälliga mottagningscenter som inte har någon mat. Det stöd som regeringen och det nationella institutet för katastrofhantering bidrar med är inte tillräckligt.

Medan vattnet drar sig tillbaka i många områden riskerar undermåliga sanitära förhållanden leda till spridning av kolera. Familjer i Buzi tar vatten direkt från floden. I Beira och Buzi har flera fall av diarré och kolera rapporterats. I Beira har kolera orsakat fem dödsfall, enligt Davis Simango.
‒ I torsdags rapporterade de lokala hälsovårdsmyndigheterna att det fanns 139 bekräftade fall av kolera.

David Simango har uppmanat människor att vara försiktiga när de använder vatten och att rena det innan användning, för att de som överlevt cyklonen inte ska riskera livet genom spridning av kolera.

Margarida Jone, en invånare i Buzi berättar för IPS att de försökt använda klor för att rena vattnet men att det ändå inte var lämpligt att dricka.

Myndigheter sprider information om hur man upprätthåller en god hygien för att förhindra att sjukdomar sprids. Världshälsoorganisationen har meddelat att de kommer att genomföra en stor vaccinationskampanj mot kolera i Beira och andra utsatta områden som drabbats av översvämningar.

Moçambikiska hälsovårdsmyndigheter befarar även att malarian kommer att öka i områden som drabbats av cyklonen Idai.