Radar · Nyheter

Feltryckarna fällde ändringsförslag i EU

Tyske kristdemokraten Axel Voss var ansvarig för EU-parlamentets behandling av förslaget om nya upphovsrättsregler och var väldigt nöjd efter ja-et i tisdags.

En knapp förlust i EU-parlamentet skulle egentligen ha varit en seger – om bara alla hade tryckt på rätt knapp.
Feltryckarna hindrade ledamöterna från att få rösta om ändringar i det omdiskuterade förslaget om upphovsrätt på internet, visar en granskning från nyhetssajten Europaportalen.

EU-parlamentet sade i tisdags ja till uppgörelsen om nya upphovsrättsregler med 348 röster mot 274. Strax dessförinnan hade ett förslag om att rösta om förändringar avvisats med knapp marginal, 312 mot 317.

Redan tidigt i tisdags visade det sig dock att en rad ledamöter förvirrats av vad som egentligen var mot och vad som var för när det gällde att ge klartecken till att rösta om ändringar.

Europaportalen har nu räknat ihop hur många som i efterhand förklarat att de gjorde fel – och konstaterar att parlamentet egentligen skulle ha sagt ja till att rösta om ändringar, om bara alla hade tryckt som de trodde.

Tre svenskar

Enligt Europaportalen har nio ledamöter i efterhand meddelat att de tänkt rösta för ändringsförslag, men råkat rösta tvärtom – däribland svenskarna Peter Lundgren (SD) och Kristina Winberg (SD). En tionde skulle också ha röstat för, men röstade inte alls. Ytterligare en hade tänkt avstå, men råkade rösta mot.

Två ledamöter – däribland svenska Marita Ulvskog (S) – hade isin tur tänkt rösta mot ändringsförslag, men råkade rösta för.

Utöver de svenska hade Tjeckien och Frankrike två feltryckare var, medan övriga felare kom från Belgien, Nederländerna, Litauen, Tyskland, Polen och Rumänien.

"Väldigt olyckligt"

Totalt skulle därmed resultatet 312–317 egentligen ha blivit 319–314. Det hade i sin tur kunnat innebära att några av de omdiskuterade paragraferna om länkningar och uppladdningar skulle ha kunnat ändras.

– Jag tycker det är väldigt olyckligt att man röstar fel just iden omröstningen som var kanske den viktigaste. Det hade varit bra om man hade fått rösta om ändringsförslagen, säger svenska ledamoten Malin Björk (V) till Europaportalen.

Ledamöterna i EU-parlamentet kan efter en normal omröstning göra en så kallad röstkorrigering om det visat sig att de tryckt fel. Korrigeringen kan dock inte ändra resultatet i efterhand.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV