Radar · Nyheter

Expert: Unga har större förakt för vakter

Ökad brottslighet bland ungdomar förklarar en fördubbling av antalet gripanden utförda av ordningsvakter och väktare, anser branschorganisationen Säkerhetsföretagen. Men experter på området tror att det snarare handlar om att vakter och väktare i större utsträckning utför polisens arbete.

Systematiska butiksstölder som blir allt grövre till sin karaktär och en samhällstrend med ökad ungdomsbrottslighet. Det är Säkerhetsföretagens branschchef Li Janssons förklaring till att ordningsvakter och väktare under 2018 fördubblade antalet utförda gripanden. Experter på ungdomsbrottslighet har en avvikande åsikt.

Användandet av väktare har ökat och man ersätter polisen på många håll. Det sker på platser där det samlas många ungdomar och där det ibland sker drogförsäljning. Nu är det kanske väktarna som är först på plats och inte polisen, säger Camila Salazar Atías, som arbetar inom Fryshusets projekt Cides med frågor som rör unga och kriminalitet.

Förändrad ingripandevilja

Felipe Estrada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och har forskat kring ungdomar och brottslighet. Han tycker att det är intressant att antalet gripanden som utförs av ordningsvakter och väktare har ökat, men skriver i ett mejl till TT att han inte känner till någon forskning som visar att kriminaliteten bland ungdomar skulle ha fördubblats:
”Min erfarenhet är att brottsutvecklingen sällan är den bästa förklaringen närvi ser så här kraftiga förändringar i statistiken. Mer rimligt är att det handlar om förändrad praxis vad gäller antingen statistikföring eller ingripandevilja hos Säkerhetsföretagen och att det kanske också anställs fler ordningsvakter som kan utföra dessa ingripanden.”

Den senaste tiden har flera våldsamma väktarinsatser uppmärksammats i medier. I sina möten med ungdomar har Camila Salazar Atías känt av en förändring i attityden till ordningsvakter.

– Jag upplever att många unga har ett större förakt för väktare, mycket utifrån de filmade övergrepp som har uppmärksammats i medier. Man upplever att det finns en luddigare gräns när väktare är inblandade än med polisen. Bland de unga som jag möter så finns det en ökad misstänksamhet mot väktare, säger hon.

Skydda ungdomar

Från säkerhetsbranschen är man inte omedveten om problematiken. Karl Sandberg, personalchef på företaget Nokas, poängterar att relationen mellan ordningsvakter och personer som bor och arbetar i områden där de patrullerar är ett av de viktigaste verktygen i deras arbete.
Man får inte heller glömma att ungdomar är en av de mest våldsutsatta grupperna i samhället. Vårt uppdrag är att skydda ungdomarna. Om våra ordningsvakter möter en aggressiv attityd från ungdomar så säger de ofta det, ”vi är ju här för att skydda er”, och det brukar funka, säger han.

Nokas har ett stort avtal med Stockholms stad med uppdrag att upprätthålla ordningen i ett 30-tal områden på allmän plats. Karl Sandberg understryker att företaget satsar på att utbilda sina vakter utöver de krav som ställs i lagen.

Väktare och ordningsvakter

Polismyndigheten ansvarar för utbildning, förordning och tillsyn av ordningsvakter.
Ordningsvakter får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter ska i första hand försöka prata personer tillrätta men har befogenhet att använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt.
Väktare får bara göra envarsgripande, alltså på samma sätt som vem som helst i samhället. Det innebär att man griper någon som har begått ett brott som kan straffas med fängelse. Gripandet ska antingen ske under pågående brott eller då gärningspersonen är på flyende fot.
Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för väktare.
Källa: Polisen.se