Radar · Nyheter

Äldre föreslås kunna arbeta kvar längre

Foto: Naina Helén Jåma/TTArbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Regeringen föreslår nu i en proposition att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Arbetstagare ska inte kunna tvingas gå i pension förrän man fyllt 69 år.

Förslaget bygger på en överenskommelse från december 2017 i den blocköverskridande pensionsgruppen.

Konkret innebär det att man höjer den så kallade las-åldern från 67 till 69 år. Detta sker i två steg, från 67 till 68 år 2020 och sedan från 68 till 69 år 2023.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger till Ekot att hon kan tänka sig höja den åldern ytterligare.

Ja, man bör successivt höja den ålder som människor har rätt att vara kvar i arbete. Men lika viktigt är att också fortsätta satsa på arbetsmiljö, så att alla faktiskt kan och orkar arbeta längre, säger Johansson.