Radar · Nyheter

Vapenexporten ökar snabbt

Vapenexporten till Mellanöstern har fördubblats under de senaste fem åren, visar nya siffror från fredsforskningsinstitutet Sipri. Den snabba uppgången hänger samman med det flertal konflikter som plågar regionen.

En av dessa konflikter är det fyra år långa kriget i Jemen som utlöst världens just nu största humanitära kris, en konflikt där fler än fem tusen civila beräknas ha dödats bara under förra året.

Sipris nya siffror visar att de största vapenexportörerna i fallande ordning är USA, Ryssland, Frankrike, Tyskland och Kina. Med undantag av Tyskland är alla fyra länderna dessutom permanenta medlemmar av FN:s säkerhetsråd, tillsammans med Storbritannien – som i sin tur ligger sexa på listan över de största vapenexportörerna.

De fem största exportörerna stod tillsammans för tre fjärdedelar av den totala vapenexporten mellan 2014 och 2018, med USA som klar etta.

Säkerhetsrådet är det mäktigaste organet inom FN och har till uppgift att verka för fred och säkerhet. Detta samtidigt som alla fem permanenta medlemmar av rådet säljer vapen som upprätthåller pågående konflikter i Jemen, Syrien, Irak, Afghanistan och Libyen, vid sidan av den fortsatta Israel-Palestina-konflikten.

De stridande parterna i alla dessa konflikter använder vapen som kommer från USA, Frankrike, Storbritannien, Kina eller Ryssland, eller får militär hjälp från någon av de fem stormakterna.

Enligt Sipri var Saudiarabien världens största vapenimportör under fyraårsperioden fram till förra året och landets import ökade kraftigt jämfört med föregående period. Även Egypten, Israel, Qatar och Irak ökade sin vapenimport mycket under perioden.

Natalie J Goldring, expert på säkerhetsfrågor och verksam vid Georgetown-universitetet i USA, säger till IPS att de nya siffrorna ännu en gång visar att världens stormakter fortsätter att bidra till en värld som är översållad av vapen, med USA som den främsta leverantören.

– Eftersom försäljningen av de viktigaste konventionella vapnen är så koncentrerad så skulle kontrollåtgärder gentemot de sex största försäljarna kunna få stora effekter på den internationella marknaden, säger hon.