Radar · Nyheter

Norge fast med andra länders kärnavfall

Haldenreaktorn i Norge.

Flera länder har transporterat högaktivt kärnavfall till Norge, enligt tidningen Teknisk Ukeblad. Avfallet ska användas i ett forskningsprojekt och avtalet säger inte att det ska återföras till ursprungsländerna. Ett ton kärnavfall beräknas nu vara kvar i Norge.

Det rör sig om medlemsländerna i forskningsprojektet Haldensprojektet, inklusive USA, Ryssland, Storbritannien och Japan, som levererat avfallet för tester i Norge.

Haldenreaktorn är en av två kärnkraftsreaktorer i Norge.
Totalt har ett ton kärnavfall blivit kvar i Norge efter att proverna utförts. Men det finns inget avtal för att föra tillbaka avfallet från Norge, och kostnaden för att ta hand om det kan bli hög.

– Vi ser nu att kostnaderna för att hantera kärnavfallet är betydlig. Man har egentligen inte tagit höjd för det förrän nu, säger Nils Morten Huseby, som är administrativ chef vid Institutt for Energiteknikk (IFE), som ansvarar för forskningsprojektet.