Glöd · Debatt

Flygplatsen i Sälen är inte lönsam

Just nu pågår bygget av en ny flygplats i Sälen, men det är både dåligt ur ett klimatperspektiv och olönsamt, menar debattskribenterna.

DEBATT I december i år skall den nya flygplatsen i Sälen invigas. Av en artikel i SvD:s näringsbilaga den 8 mars framgår att Trafikverkets konsult dömde ut lönsamheten för flygplats. Men utredningen fullföljdes inte och nådde aldrig regeringen, som istället gick vidare med utbetalningen på en kvarts miljard kronor till det privatägda projektet! Flygplatsen byggs enligt SvD av Scandinavian Mountains AB vars främsta ägare är Skistar och Peab. Så varför skall medborgarnas – skattebetalarnas – pengar gå till denna flygplats? Den lär inte bli lönsam i alla fall. 

Det var den dåvarande alliansregeringen under näringsministern Annie Lööf och infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd som ville satsa på projektet. Alliansregeringens beslut var villkorat av EU, som måste godkänna statliga bildag till privata flygplatser och bolag. Den nya regeringen, som tillträdde år 2014, valde att gå vidare med stödet till flygplatsen. 

Konsulten framhöll att ur ett samhälleligt perspektiv är affären extremt olönsam. Redovisade passagerarprognoser var uppblåsta och att flygplatsen skulle generera 1 200 arbetstillfällen saknade grund. När konsultens rapport skulle uppdateras avbröt Trafikverket uppdraget utan att publicera resultatet. Det anfördes att en sådan rapport inte var nödvändig för att svara på EU-kommissionens frågor. 

Trafikverket framhöll att det var ett speciellt projekt eftersom verket inte själv kunde göra en bedömning av hur många charterturister för skidturism en flygplats genererar. Svaret får anses vara minst sagt anmärkningsvärt mot bakgrund av att verket anlitat en konsult för att utröna lönsamheten i projektet även om bolaget hade presenterat en affärsanalys. Varför litade inte verket på konsulten?

Bolaget har medgett att om de inte hade erhållit investeringsstödet hade projektet inte blivit av. Enligt en revisionsdirektör vid Riksrevisionen bör inte alla projekt i den nationella transportplanen vara samhällsekonomiskt lönsamma. 

SvD har sökt miljöminister Isabella Lövin för en kommentar om hur väl investeringsstödet till en flygplats rimmar med regeringens klimatpolitiska ambitioner. Hon vill inte kommentera regeringens infrastrukturfrågor. Varken hon eller näringsminister Ibrahim Baylan låter sig intervjuas. Infrastrukturminister Tomas Eneroth hänvisar till Baylan. Politiker kan tydligen frånsäga sig ansvar för sina beslut. 

Det finns redan flygplatser i Mora och Borlänge som då även kan betjäna resenärer till och från Sälen. De flesta svenska turister som söker sig till Sälen och dess skidområden torde ta bilen dit för att då lättare kunna röra sig mellan anläggningarna. Dessutom torde få européer på kontinenten söka sig till de svenska fjällen för skidåkning med hänsyn till att alla de kända och väl utbyggda skidorterna i Alperna ligger betydligt närmare dem. Skidsäsongen i Sälen omfattar dessutom endast några få – kanske tre – månader varje år. Samtliga nu nämnda omständigheter talar emot en flygplats i Sälen.

Från politiskt håll sägs att besöksnäringen är viktig. Det är sant men varför rustar man då inte upp Sälenbanan? Både Sälenbanan och järnvägen mellan Mora och Älvdalen bör rustas upp. I Älvdalen kan bussar ansluta till bland annat Idre. Dalarna är ett mycket stort turistlän stora delar av året. 

Totalt satsar kommuner och regionen 33,5 miljoner kronor till Dalaflyg. Detta kan inte anses rimligt. Varför ska det satsas på flyget och inte det miljövänliga tåget, som redan idag erbjuder utmärkta förbindelser mellan Stockholm och Mora?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV