Radar · Nyheter

Trångboddas hälsa och betyg påverkas inte

Dela rum? Trångboddhet har inte effekter på hälsa eller skolresultat, enligt Riksrevisionen.

Trångboddhet enligt den svenska normen påverkar varken hälsa eller skolbetyg, visar en ny granskning. Med extrem trångboddhet är det dock en annan sak. Undersökningen gjordes då forskarna ville undersöka

Riksrevisionen har granskat den svenska trångboddhetsnormen, och undersökt hur trångboddas hälsa och skolbetyg påverkas av att bo trångt. I dag anses en familj trångbodd om varje barn inte har eget sovrum. De vuxna i hushållet kan dock dela sovrum.

Bakom undersökningen ligger en oro för att smittspridning, störd sömn och orolig hemmiljö skulle påverka hälsa och skolresultat.

– Vi har undersökt antal dagar för inläggning på sjukhus, vab-dagar, uttag av sjukförsäkring och skolbetyg i årskurs nio och i gymnasiet, berättar Cecilia Enström Öst, projektledare på Riksrevisionen.

Men det visar sig att trångboddheten inte haft någon påverkan på detta, förklarar hon.

Generös norm

– Utifrån risker kopplade till hälsa och skolresultat är normen generöst satt.

Normen om ett sovrum per barn kom 1975, då det rådde en helt annan bostadsmarknad, påpekar hon.

Nu tycker Riksrevisionen att trångboddhetsnormen bör ses över.

– Vi har landat i slutsatsen att man bör förtydliga hur trångboddhetsnormen ska se ut, och hur den ska följas.
Som det är nu är detta en smula diffust, konstaterar hon.

Riksdag och regering säger sig tycka att trångboddhet är viktigt att stävja, men exempelvis Socialtjänsten följer inte den norm som gäller.

– Det krävs mer tydlighet. Olika krav kräver olika satsningar, och kostnaderna för dem skiljer också, liksom hur satsningar ska följas upp.

Extrem trångboddhet

Fast denna undersökning gäller bara trångboddheten enligt vår nuvarande norm, förklarar hon. Den nya extrema trångboddhet som har blivit allt vanligare bland exempelvis nyanlända är en helt annan sak.

– Där finns det inte ens någon norm. Vi tycker att den extrema trångboddheten måste definieras och följas upp, säger Cecilia Enström Öst.

Fakta: Trångboddhet och effekter

Trågnboddhetsnormen innebär att varje barn i en familj ska ha ett eget sovrum, att det ska finnas ett kök och att ett vardagsrum. Vuxna i familjen kan dock dela sovrum. Normen kom 1975.

Riksrevisionen har undersökt effekterna av trångboddhet enligt denna norm. Regeln om boyterestriktion för bostadsbidrag som kom 1997 har använts. De som hamnade precis under normen har jämförts med dem som låg alldeles över den.

Antal dagar för inläggning på sjukhus, vab-dagar, uttag av sjukförsäkring och skolbetyg i årskurs nio och i gymnasiet har jämförts mellan grupperna. Totalt ingick 20 000 personer i undersökningen.

Inga skillnader hittades mellan grupperna.
Källa: Riksrevisionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV