Radar · Nyheter

Sverige ökar biståndet till Östeuropa

Regeringen ökar stödet till länder i Östeuropa med 250 miljoner kronor under 2019, uppger ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson (MP).

Regeringen ökar stödet till länder i Östeuropa med 250 miljoner kronor under 2019, skriver Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, på DN Debatt. 150 miljoner öronmärks till demokratisatsningar.

”Demokratin är precis som klimatet en ödesfråga i vår tid”, skriver Eriksson.

Redan i dag bidrar Sverige årligen med cirka 210 miljoner kronor till Ukraina och cirka 115–120 miljoner till Moldavien, Georgien och Vitryssland vardera.

”Vi måste på samma sätt säkerställa att demokratin utvecklas och att människors tilltro och tillit till det demokratiska systemet växer sig stärkare än populism och tilltron till auktoritära strömningar”, skriver Eriksson.

Andra särskilt prioriterade områden kommer vara arbetet mot korruption, stöd till oberoende medier och arbetet för mänskliga rättigheter.