Radar · Nyheter

Migrationsverket sågar regeringens förslag

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket varnar för konsekvenserna av regeringens förslag till förlängning av den tillfälliga flyktinglagen. Det blir ännu krångligare än tidigare att fatta beslut och handläggningstiderna blir längre, enligt verkets remissvar.

– Det blir en allt mer komplex hantering av ärenden, säger generaldirektören Mikael Ribbenvik till TT som vädjar om långsiktiga besked från regeringen om asyl- och migrationspolitiken.

Remisstiden går i dagarna ut för regeringens utkast till lagrådsremiss om förlängning av den tillfälliga, striktare lag för uppehållstillstånd som infördes sommaren 2016. Den var en följd av flyktingkrisen hösten 2015 och gäller fram till den 20 juli i år. Regeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna gjorde i januariavtalet upp om att förlänga den i två år till och under tiden utreda och ta beslut om en permanent lag.

Nya lättnader

Lagen begränsar kraftigt möjligheterna att få uppehållstillstånd och huvudregeln innebar ett skifte från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd. Men i januariavtalet finns lättnader med för familjeåterförening, till exempel, som gör det svårare att fatta beslut när Migrationsverket ska besluta om förlängningar av tillfälliga uppehållstillstånd.

Mikael Ribbenvik pekar på att flera prövningar måste göras i samma ärende samtidigt som verket i år kommer att ha fler ansökningar om förlängning att hantera än nya ansökningar – 30 000 förlängningar mot 20 000 nya.

Längre tid

– Det kommer att betyda att de sökande drabbas av långa handläggningstider på grund av alla de avvägningar som måste göras. Det vore bra om lagen förtydligar vilka omständigheter som ska vägas in, säger Ribbenvik i en kommentar.

Så sent som i förra veckan fattade regeringen beslut om nya riktlinjer för Migrationsverket, i ett så kallat regleringsbrev. I det ombeds verket lägga extra vikt på att korta handläggningstiderna.

– Handläggningstiderna är på väg ner, men kommer att bromsas upp nu, säger Ribbenvik.

Han framhåller att verket förra året hade en neddragning av förvaltningsanslaget på 800 miljoner kronor och i år en miljard. Det blir tufft att klara uppdraget då.

Fakta: Den tillfälliga lagen

Den tillfälliga lagen med begränsningar i möjligheterna till uppehållstillstånd infördes den 20 juli 2016 och skulle gälla i tre år.

Den innebar att tillfälliga uppehållstillstånd blev regel och att möjligheterna till familjeåterförening skars ned, samt att det blev mycket svårare att få asyl av humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn.

I januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP plus samarbetspartierna C och L, sägs att lagen ska förlängas i två år. Men möjligheterna till familjeåterförening öppnas delvis igen.
tt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV