Radar · Nyheter

Amerikansk export av vapen har ökat

Gapet mellan USA och andra vapenexportörer blir allt större, visar en ny sammanställning som Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) gjort. Mellan 2014 och 2018 gick 52 procent av alla de vapen som USA exporterade till länder i Mellanöstern. Jämfört med föregående period, 2009 till 2013, ökade USA:s export med 29 procent. Frankrikes export ökade mest i EU: med 43 procent. EU:s medlemsstater stod för 27 procent av den globala vapenexporten mellan 2014 och 2018.