Radar · Nyheter

Få litar på statens pensionslöften

Allt färre tror att staten kan hålla sina pensionslöften.

Ett långt och lyckligt liv och en hög pension är drömmen för de flesta. Men medan medellivslängden ökar tror allt färre på statens pensionslöften, visar en ny rapport. Samtidigt väljer allt fler att ta ut sin tjänstepension så snabbt som möjligt.

Band de som är över 55 år tror bara 28 procent att staten kommer att kunna hålla sina pensionslöften den dagen de går i pension. Lägst är tilltron bland kvinnor med låg inkomst.
Enligt Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på pensionsbolaget AMF som tagit fram rapporten har det minskade förtroendet framför allt två förklaringar:

– Under det senaste året har det varit svarta rubriker om skojare, oseriösa aktörer för premiepensionen. Den andra saken som påverkar i stor utsträckning är att med stigande medellivslängd så faller den allmänna pensionen, säger han till TT.

Fram till år 2028 väntas andelen svenskar över 80 år öka med 50 procent. Den åldrande befolkningen innebär större kostnader för utbetalningar av ålderspension. Mellan 2011 och 2017 ökade utbetalningarna av ålderspension med 33 procent

Allmänna pensionen oförändrad

Eftersom arbetslivet inte förlängts i samma takt ökar betydelsen av tjänstepensionen, alltså den del som arbetsgivaren betalar in till pensionen. Mellan 2011 och 2017 ökade inbetalningarna till tjänstepensioner med 44 procent.

– Samtidigt ser modellen för den allmänna pensionen ut som den gjorde när den sjösattes i början av 1990-talet, säger Dan Adolphson Björk.

Han anser att politikerna alltför ensidigt fokuserar på att höja pensionsåldern och efterlyser en diskussion kring skattereformer kopplat till den allmänna pensionen.

Under de senaste tio åren har det blivit vanligare att välja att få sin tjänstepension utbetald under fem eller tio år istället för livet ut. Skälen till detta kan vara att man vill använda pengarna medan man är pigg och frisk, att man vill kunna placera dem som man vill eller att man helt enkelt behöver dem för att klara sin ekonomi.

Varnar för snabba uttag

Under det senaste året har även osäkerheten kring högre pensionsålder och förändrade utbetalningsregler lett till att fler väljer att ta ut tjänstepensionen snabbt, säger Dan Adolphson Björck som vill passa på att höja ett varnande finger till den som vill tömma pensionen snabbt.

– Om man är yrkesverksam samtidigt som man tar ut en stor del av sin tjänstepension på kort tid kan man drabbas av statlig inkomstskatt. Dessutom väntar ett stort inkomstbortfall den dagen som den tar slut.

Rapporten visar även att ojämlikheten mellan män och kvinnor kvarstår inom pensionssystemet. I dag får kvinnliga pensionärer ut i snitt en tredjedel lägre pension än männen. Ojämlikheten förklaras av lägre snittlöner, fler deltidsarbetande och tidigare pensionering bland kvinnorna.

Fakta: Andel förvärvsarbetande 65–74 år (procent)

År: Kvinnor / Män / Totalt

2017: 17,7 / 27,8 / 22,6

2016: 16,2 / 26,5 / 21,3

2015: 16,5 / 27,2 / 21,8

2014: 16,0 / 27,1 / 21,5

2013: 16,2 / 27,5 / 21,8
Källa: SCB