Glöd · Ledare

Ge kvinnor rätt till sina kroppar

Ett barn kan inte vara olagligt, för ingen människa är illegal. En graviditet kan inte heller vara olaglig. Oavsett om det är ditt eget barn du bär eller någon annans. Men det är olagligt för svensk sjukvård att hjälpa dig att bli gravid åt någon annan. Och familjejuridiken blir minst sagt trasslig.

Man kan inte hindra någon från att bli värdmamma, bara göra livet surt för dem som väljer att bli det. Till exempel genom att i alla fall inte tillåta det som inte går att förbjuda. Nyligen beslöt den svenska regeringen att inte tillåta altruistiskt värdmödraskap, alltså att bära och föda ett barn åt någon annan utan betalning, bara för att hjälpa till. Argumentet är att kvinnor som fattar ett sådant beslut kanske inte väljer egentligen. Att det kan vara svårt att säga nej till en vän eller släkting som ber om hjälp eller till pengar under bordet.

Så kanske det kan vara ibland i ett land med ett alldeles för glest socialt skyddsnät. Det finns människor som flyttar till ett ställe där de inte vill bo för att de annars inte får mat för dagen. Som stannar hos en partner som slår dem därför att de inte har råd att skilja sig. Som gör abort, eller inte gör abort, av skäl som inte borde finnas. Det finns de som går under jord för att slippa lämna sin älskade eller sin familj.

Det finns mycket att göra för att skydda människor från att tvingas fatta livsavgörande beslut under känslomässig eller ekonomisk press. En human migrationspolitik skulle göra sitt till, eller basinkomst.

Men av någon anledning är viljan att skydda sällan så stark som när man samtidigt kan inskränka någons frihet. I det här fallet kvinnors frihet att själva bestämma när och varför de ska bli gravida. Ja, friheten att bestämma har de ju ändå eftersom det aldrig är olagligt att vara gravid. Men om en kvinna bestämmer sig för att bli värdmamma så är det i alla fall inte tillåtet – vad det nu är för skydd.

Länge var meningarna delade inom flera riksdagspartier i den här frågan, men i dag är Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna för att tillåta värdmödraskap medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är emot. I maj kommer frågan upp på Miljöpartiets kongress – hittills har partiet inte tagit officiell ställning, men nu finns motioner både för och emot.

Adam Wojciechowski från Göteborg motionerar för att partiet ska arbeta för en legalisering och Grön ungdom driver en motsatt linje. Adam Wojciechowski jämför med organdonation, som ju är tillåten. Aida Badeli från Grön ungdom säger till SVT att hon anser att surrogatmödraskap är ett sätt att se kvinnors kroppar som handelsvaror, och att det är viktigt att ta ställning emot just nu, i en tid då kvinnors rättigheter är alltmer ifrågasatta.

Det finns kliniker i fattiga länder där kvinnor lever som fångar medan rika västerlänningars barn växer i deras magar. Kanske är de där på eget initiativ, men då har alternativen varit ännu sämre. Skillnaden mellan deras situation och en kvinna som frivilligt erbjuder sig att bli gravid åt en kompis är enorm. I det ena fallet handlar det faktiskt om att använda kvinnokroppar som handelsvaror. I det andra fallet handlar det om kvinnors rätt till sina egna kroppar. Precis som när det gäller abort, en av de rättigheter som är under attack i delar av världen.

Rätten till abort är viktig att försvara. Ingen ska behöva gå igenom en graviditet eller föda ett barn mot sin vilja. Just därför att min kropp är min och din kropp är din, och ingen annan ska kunna bestämma över den. Det finns kvinnor och flickor som tvingas att göra abort och även om det är frivilligt kan det innebära risker – men det är inte en lösning att lagstifta bort valet.

Värdmödraskap är på samma sätt ett beslut om ens egen kropp och ens eget liv. Vi behöver bli fler som vill försvara den rätten, och därför hoppas jag att Miljöpartiet tar ställning för en legalisering av värdmödraskap. Det är bara du som ska bestämma om din livmoder om du har en sådan.

I dag högtidlighåller vi kampen för kvinnors rätt till sina egna liv i hela världen.

Alltför många tror att begränsning av kvinnors frihet är ett bra sätt.