Glöd · Debatt

Viktigare att vara sann än politiskt korrekt

Replik på Lennart Fernströms svar i Syre #339.

DEBATT. Lennart Fernström använder ordet konspirationsteori i sin replik. Min upplevelse är att man ofta använder ordet som en stämpel på något man inte känner till eller finner underligt. Den som inte vet så mycket om banksystemet och penningskapande anser kanske att det är en konspirationsteori att påstå att banker kan skapa pengar ur tomma intet när de lånar ut, medan den som har mer kunskaper vet att de faktiskt kan göra det. Enhet sticker ut på den politiska kartan även i sitt holistiska synsätt som bygger omsorg om allt levande på idén om människans och världens gemensamma icke-materiella ursprung. Också det kan verka konstigt. Men utan att veta vad Lennart egentligen menar med ordet så är det viktigare för mig att vara sann mot mig själv än att vara ”politiskt korrekt”. Och det är en sådan öppen dialog som är vägen för förståelse bortom förutfattade meningar och stämplar. 

Enhet tror på dialogen som en nödvändighet i den demokratiska processen och som ett nödvändigt medel för en hållbar samhällsomställning. Jag bjuder därför in alla partier med liknande visioner till dialog och öppet samtal i syfte att skapa gemensamma förslag och samarbetsformer. Det kan bli en vändpunkt i svensk politik.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV