Radar · Nyheter

Otillräckliga krav på lastbilars utsläpp

Utsläppen beräknas minska med runt fem procent med de nya utsläppskraven i EU. Men tillverkarna trycker på att det är fler åtgärder än de unionsgemensamma som gör att sektorn kan stå för sitt bidrag till Parisavtalen.

Den tyngre trafiken står för runt 20 procent av transportutsläppen och sex procent av de totala utsläppen i Sverige och i EU. Men lagstiftarnas krav på 15 respektive 30 procents utsläppssnålare lastbilar år 2025 och 2030 beräknas i slutändan endast leda till omkring en femprocentig reduktion av utsläppen från den tyngre trafiken i unionen.

Men från tillverkarna trycker de på att sektorn kan göra mycket mer för att nå målen.

– Den här lagstiftningen handlar ju bara om en liten del av vad som är möjligt att göra för att reducera utsläppen från tunga fordon. Den baseras på vad som går att mäta, utifrån de faktorer som lagstiftarna enats om att vi ska redovisa, säger Åsa Petterson på Scania.

– Bättre logistik, ökad tillgång till biobränslen, bränsleeffektiv utbildning för förare, aerodynamiska släpvagnar, förbättrade vägstandarder och utökade möjligheter att använda tunga fordon är bara några av sätten, säger Lars Mårtensson, miljö- och utvecklingsdirektör vid Volvo Lastvagnar i ett uttalande.

– Det är exempelvis fullt möjligt att nå våra nationella utsläppsmål till 2030 med andra åtgärder. Främst genom ökad inblandning av biobränslen, säger Åsa Pettersson.