Radar · Nyheter

Ökande krav på biodrivmedel en utmaning för hållbarhet

Världsnaturfonden ser med en viss oro på den fortsatta satsningen på biodrivmedel.

Om industriernas utsatta färdplaner mot fossilfri produktion ska gå vägen kommer dagens biodrivmedelskonsumtion mer än tredubblas. Samtidigt importeras runt 85 procent av råvarorna i dag. Utmaningen kan dock mötas till stor del med svenska råvaror, enligt branschorganisationer.

Sammanslagningen av färdplanerna från flera delar av den svenska industrin inom samarbetet Fossilfritt Sverige pekar på en stor expansion av biobränslekonsumtionen framöver. Dagens nära 20 TWh skulle under vissa förutsättningar behöva växa med ytterligare 50 TWh för att kalkylen ska kunna gå ihop till år 2045. Samtidigt importeras runt 85 procent av råvarorna och bränslet i dag.

Men Tomas Ekbom på intresseorganisationen för biobränslen, Svebio, har dock goda förhoppningar om att stora delar av behovet från vägsektorns 85 TWh kan mötas med en ökad svensk produktion.

– Vi tror att 50 TWh skulle kunna nås med biodrivmedel framöver. Sedan skulle man då kunna nå resten med elektrifiering, energieffektivisering och beteendeförändringar. Man kanske inte behöver ha 85 TWh i vägtransportsektorn framöver, säger Tomas Ekbom och fortsätter:

– Å andra sidan finns det också prognoser på att allt fler bilar säljs. Med autonoma fordon kanske det blir än mer bilar på vägen, och samtidigt har vi en växande befolkning. Så jag har svårt att tro att vi ska kunna gå från exempelvis fem ner till tre miljoner bilar inom en nära framtid.

Intresseorganisationen tror även på att det kommer att behövas biodrivmedel i stor mängd framöver, bland annat för att det är enkelt att distribuera, och därmed energieffektivt.

– Det är också så att många av de bilar vi har på våra vägar idag kommer att rulla även en bra bit framåt, för medellivslängden på bilar är cirka 17 år.

Hos Världsnaturfonden håller de nu på att utreda biobränsleutmaningen under våren. Men utifrån de inledande bedömningarna ser de med en viss oro på den fortsatta satsningen på biodrivmedel, om inte den inhemska produktionen kan stå för råvarorna. Det får dock inte ske på bekostnad av ett hållbart uttag från skogen, så att det hotar biodiversiteten och andra miljövärden.

– Om idéen om Sverige som förebild ska funka, så kan vi inte fortsätta med den import som vi har nu, säger Ola Hansén på WWF och fortsätter:

– I mycket av den här debatten så ser man biomassan och biodrivmedlena som en oändlig resurs. Men det är tydligt att det finns begränsningar. Om vi inte lyckas bli självförsörjande på ett hållbart sätt, hur ska då andra länder som har mindre råvara kunna gå samma väg?