Glöd · Debatt

Kräv handikappanpassade tåg

Problemen med att ta med handikappfordon har stora likheter med att ta med cyklar. Det måste finnas plats och möjlighet att ta sig in på tåget.

Riksfärdtjänsten har försämrats för några år sedan. Innan ändringen hade funktionsnedsatta rätt till att åka specialfordon för att få med sig nödvändiga hjälpmedel såsom både permobil och manuell rullstol. Då togs hänsyn till behoven på vistelseorten. Dessa behov är desamma som när man är hemma och därför ska det vara möjligt att ta med sig samma hjälpmedel som man normalt har hemma.

Efter ändringen tas bara hänsyn till vad som behövs för själv transporten (resan). Det spelar ingen roll om man blir bunden till att sitta på en stol på tomten i fyra veckor utan att kunna ta sig runt i omgivningarna eller kunna åka och handla.

Vissa regionaltåg har utrymmen i en vagn med infart i plattformshöjd. En del bolag har utrymmen för både elrullstol, cyklar och barnvagnar. Det behövs bara att en vagn i tåget byggs för handikapptillgänglighet.

Det är därför rimligt att kräva att:

1. Tågen görs tillgängliga för större elrullstol.

2. Hjälp ska finns på stationerna för att lasta in alla nödvändiga hjälpmedel och bagage.

3. I väntan på att tågen kompletteras så återinförs möjligheten att åka med specialfordon i riksfärdtjänsten.