Radar · Nyheter

Förbjudet ämne får fortsatt grönt ljus

EU:s medlemsländer har givit grönt ljus till det kemiska ämne, kromtrioxid, som miljöjuristen Erin Brockovich tog strid mot på 90-talet. Ämnet förbjöds i EU 2017 men EU-kommissionen har beslutat att industrin får fortsätta använda det i sju år till.

Miljöorganisationer och svenska Kemikalieinspektionen är kritiska till beslutet som togs i slutet av förra veckan i den så kallade REACH-kommittén.

– Medlemsländerna är okej med att 100 000 europeiska arbetstagare utsätts för en ökänd cancerframkallande substans, trots att cancer är den främsta arbetsplatsrelaterade dödsorsaken, säger Jack Hunter vid miljöorganisationssamarbetet EEB, där Naturskyddsföreningen ingår.

EU-kommissionen ser nu slutligen ut att ge ett brett tillstånd att använda kromtrioxid i stora delar av industrin, under som mest sju år. Därmed uppskattas 11 000 ton sexvärt krom släppas ut på den europeiska marknaden varje år.

Sexvärt krom är ett av ämnena som ingår i den kemiska föreningen kromtrioxid, och är förbjudet sedan 2017 på grund av bland annat dess cancerframkallande egenskaper. Ämnet uppmärksammades bland annat av miljöjuristen Erin Brockovich, som tog strid mot användningen i Kalifornien på 90-talet.

Den svenska positionen, som inte fick tillräckligt gehör hos de andra medlemsländerna, har varit att begränsad användning kan vara tillåten för att ämnets tekniska egenskaper kan vara nödvändiga för att tillverka säkra produkter inom bland annat fordons- och flygindustrin. Men på Kemikalieinspektionen är de skeptiska till att det ska vara tillåtet i produktion där syftet främst är estetiskt.

– Att ha snygga ytor på förpackningar som parfymflaskskorkar eller dörrhandtag och sånt, där anser vi att det definitivt finns alternativ som är mindre farliga att använda, säger Anne-Marie Vass vid Kemikalieinspektionen.

Det skadliga ämnet bryts ner vid produktionen, och drabbar inte konsumenterna. Men EEB pekar på att kommissionens egna analyser uppskattar att ämnet orsakar mer än 300 dödsfall årligen, samtidigt som det påverkar nära en miljon personer.

– Att gå runt reglerna för att sätta affärsintressen framför hänsyn till människors hälsa och miljö ger inte en bra bild av EU, speciellt när valen till Europaparlamentet närmar sig, fortsätter Jack Hunter.