Radar · Nyheter

Branscher vill nästan fördubbla bioenergin

Sveriges branschorganisationer ser ett kraftigt ökat behov av bioenergi.

Ett kraftigt ökat behov av biobränslen och el är resultatet av de färdplaner för fossilfrihet som en rad branscher tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Det visar en sammanställning som Sweco gjort på uppdrag av Svenskt näringsliv. Av branschernas föreslagna åtgärder fram till 2045 blir elbehovet 30 procent och bioenergin 86 procent högre jämfört med 2016. Medräknat är då inte den energi och de resurser som krävs för att producera biobränslet.

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, ser den ökande efterfrågan på biobränsle som den större utmaningen, enligt Dagens industri.

– Som det ser ut i dag består försörjningen till stor del av palmolja, vilket skapar stora sociala och miljörelaterade problem i andra delar av världen. Det är inte hållbart, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV