Radar · Nyheter

Aktivister stoppade gaskraftverk

En grupp demonstranter blockerar infarten till det nya kraftverket i Huexca i centrala Mexiko.

Lokala organisationer i Yecapixtla i Mexiko har lyckats stoppa färdigställandet av ett nytt stort gaskraftverk. Nu kräver de att anläggningen i stället används till något annat. Ett av förslagen är att förvandla kraftverket till en fabrik som tillverkar solpaneler.

Förslaget att bygga om kraftverket till en solpanelsfabrik lades till en början fram av matematikern Antonio Sarmiento. Han är verksam vid Mexikos nationella autonoma universitet och kom med idén redan i samband med att det statliga organet CFE presenterade sina planer på den nya anläggningen.

– Anläggningen kan göras om vilket skulle kunna skapa en betydande ekonomisk utveckling i regionen och bidra till en energiomställning, säger han till IPS.

Enligt Antonio Sarmiento skulle även det stora gasverkets tak kunna förses med solpaneler. Den el som skulle produceras här skulle i sin tur gå ut i det lokala elnätet och kunna ersätta energi från fossila energikällor.

Gaskraftverket i Huexca är nästan driftklart, men lokala aktivister har lyckats stoppa slutarbetet med hänvisning till konsekvenserna för miljön
Gaskraftverket i Huexca är nästan driftklart, men lokala aktivister har lyckats stoppa slutarbetet med hänvisning till konsekvenserna för miljön. Foto: Emilio Godoy/IPS

Urfolkens rättigheter

Orten där gasverket ligger heter Huexca och ligger ett tiotal mil söder om Mexico City i kommunen Yecapixtla. Här finns ett tusental invånare som främst tillhör ursprungsbefolkningen nahua.

Bygget har länge motarbetats av lokala organisationer, däribland APPM, som blockerat infarterna och även protesterat mot den 17 mil långa gasledning som varit under uppbyggnad.

Kampen har även förts med juridiska metoder ända sedan bygget påbörjades för sju år sedan. År 2017 lyckades man stoppa bygget av gasledningen med hänvisning till att den stred mot urfolkens rättigheter.

Kritikerna menar att kraftverket skulle påverka livet för upp emot 900 000 människor. Nu kräver aktivisterna att landets nya vänsterpresident Andrés Manuel López Obrador ska sätta stopp för anläggningen och genom förhandlingar med lokalbefolkningen i stället komma fram till ett alternativt användningsområde.

– Kraftverket skulle förorsaka oersättliga skador. Om planerna på solpaneler är realistiska så är vi för det. Annars så kan anläggningen förvandlas till ett universitet så att våra barn slipper resa så långt bort för att kunna studera, säger Teresa Castellanos, som varit engagerad i kampen mot gasanläggningen ända sedan starten.

Presidentbesök

Lokalbefolkningen livnär sig i första hand som jordbrukare och många är kritiska till att de inte blivit konsulterade i den process som föregått bygget. Många befarar att gasverket skulle förbruka stora mängder vatten och leda till föroreningar som skulle drabba det lokala jordbruket.

Vissa experter menar att en satsning på en fabrik för solpaneler skulle bli ett viktigt bidrag när landet står inför en övergång till renare energikällor.

Landets nya president ska enligt planerna besöka Huexca och har inför besöket bett om en dokumentation om det dyra projektet, inför ett kommande beslut om gasverkets framtid. De lokala aktivisterna har förhoppningar om att den nye presidenten ska lyssna på deras krav.

– Vi behöver alternativ. Vi röstade på Andrés Manuel López Obrador och han får inte svika oss. Allt vi begär är att vår rätt till liv respekteras, säger Teresa Castellanos.