Energi · Mat med Jenny

Ny fabrik ska ta fram proteiner

SLU har fått 10 miljoner i bidrag till nya projektet Växtproteinfabriken för att undersöka nya användingsområden för växtbaserade proteiner.

Sverige kommer få en helt ny verksamhet som ska ta fram växtbaserade proteinkällor. Projektet heter Plant protein factory eller på svenska rätt och slätt Växtproteinfabriken. Det är Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som ska sätta tänderna i projektet och till sin hjälp har det fått 10 miljoner kronor beviljade från statliga myndigheten Vinnova.

Växtproteinfabriken ska bli en pilotanläggning för att extrahera och ta tillvara olika proteiner och proteinfraktioner från växter. Proteinerna kommer kunna användas i en lång rad produkter bland annat inom livsmedelsindustrin.

Ett tiotal industrier är knutna till projektet för att få tillgång till proteinerna och prova dem i olika produkter. Det är inte enbart livsmedel som kan utvinnas, utan exempelvis kan även biogasanläggningar nyttja resterna från Växtproteinfabriken till att producera biogas.