Radar · Nyheter

Miljömålsutredning startskott för översyn

Att stimulera till mer kalhyggesfritt skogsbruk är en av de föreslagna åtgärderna för att förbättra miljömålsarbetet.

Efter att Stefan Löfven deklarerat i regeringsförklaringen att ”Nu måste miljömålsssystemet utvecklas och nya etappmål tas fram”, så har ett första steg tagits för hur arbetet ska genomföras. Naturvårdsverket menar dock att det inte räcker.

Under onsdagen presenterades den stora utvärderingen av miljömålsarbetet som pågått under de senaste fem åren. Samtliga 26 myndigheter som har ansvaret för att målen ska nås har deltagit.

Det generella budskapet var tydligt. Kunskapen om miljön och respekt för planetens gränser ”väger fortfarande för lätt i många av de beslut som påverkar möjligheterna att nå miljömålen”, och därför är utvecklingen negativ på flera av områdena som ska leda till att miljömålen nås.

Men myndigheterna har flera förslag till regeringen på hur arbetet ska kunna förbättras framöver. 18 åtgärder som syftar till allt från att få till klimatsmartare byggande till att stimulera mer hyggesfritt skogsbruk.

Räcker dessa åtgärder då för att nå målen? Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger menar att det krävs flera tunga politiska ställningstaganden utöver införandet av förslagen.

– När vi tittar på summan av dessa 18 förslag så kan de var och en vara bra bidrag, men det är tydligt att de sammantaget inte räcker, säger Björn Risinger.

Det har inte varit helt klart vad som ska hända med miljömålsarbetet framöver, bland annat har det förespråkats att miljömålen ska slås samman med FN:s hållbara utvecklingsmål. Maria Gardfjell, Miljöpartiet, är nöjd över att målsättningen nu är fastlagd, men tycker att miljömålen fortsatt ska vara kvar i eget format.

– Vi säger nu att vi ska fortsätta med miljömålen efter år 2020. Under den här mandatperioden ska vi slå fast hur vi ska göra det.

Den som troligen skulle leda det praktiska arbetet är Emma Nohrén, tidigare MP-riksdagsledamot och ordförande i Miljömålsberedningen. Men uppdraget har inte landat på beredningens bord ännu.

– Jag känner mig inte bekväm att spekulera i vad som skulle kunna göras. Men får vi uppdraget, så tar vi oss givetvis an det.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) kunde inte nås för en kommentar, men hennes statssekreterare Gunvor G Ericson menade att arbetet nu är igång.

– Jag tycker att de här 18 förslagen ger en bra grund till hur vi ska jobba vidare.