Radar · Nyheter

Klimat- och avfallsstrid om framtida stödpengar i EU

Krav på klimatnytta och slut på stöd till sopförbränningsanläggningar. Det är några av förslagen när reglerna som ska styra EU:s stödfonder efter år 2020 omarbetas för fullt i Bryssel.

Utskottet som har hand om regionala utvecklingsfrågor, har exempelvis beslutat om hur de sju regionala utvecklingsfonderna i unionen ska arbeta de kommande åren, med en budget på mer än 300 miljarder euro. De föreslår bland annat att varje projekt ska kunna bevisa sin klimatnytta, samtidigt som projekt för energieffektivisering ska prioriteras främst.

Men politiker från konservativa grupper och flera nya medlemsländer är skeptiska till förslagen om skärpta miljökrav.

I den så kallade sammanhållningsfonden, som främst investerar i energi- och avfallsprojekt, föreslog EU-kommissionen att inget stöd framöver ska betalas ut till sopförbränningsanläggningar. Dessa tog tidigare emot majoriteten av stödpengarna i de nyare medlemsländerna. Istället ska pengar bara gå till projekt högre upp i avfallshierarkin, såsom ökad återvinning och återanvändning.

EU-kommissionen fick stöd i miljöutskottet för sin linje, men det ansvariga utskottet ser ut att få svårt att kunna enas bakom kraven. Beslut om EU:s stödfondspolitik ska enligt planen fattas i mars. Slutsamtal med de andra lagstiftarna lär sedan ske efter att det nya parlamentet är på plats.