Radar · Nyheter

Fyra av tio svenskar äter mindre kött

Det senaste året har fyra av tio svenskar minskat eller avstått från köttätande. Tre av tio har valt annat färdmedel än flyg och hälften har minskat energikostnaden i sin bostad. Det visar en ny mätning från DN/Ipsos, som har undersökt i vilken mån svenskar har ändrat sina vanor under de senaste tolv månaderna av hänsyn till miljön.

Mätningen visar att kvinnor har ändrat sina vanor mer än män; varannan kvinna har minskat eller avstått från köttätande. Bland män är siffran tre av tio.

Undersökningens resultat tyder på en förändrad inställning till framför allt flyget. I mars förra året gjorde DN/Ipsos en liknande undersökning och då svarade bara en av tio att de hade minskat sitt flygande av hänsyn till miljön.