Glöd · Debatt

Förbjud AP-fonder att satsa på köttindustrin

AP-fonderna borde förbjudas från att investeras i köttproducenter som bidrar till skövlingen av regnskogen och utrotande av vilda djur, skriver Jonas Paulsson.

DEBATT Foderodlingar och betesmarker kräver ständigt mer mark och tränger snabbt undan livsutrymmet för världens vilda djur. Människan och våra boskapsdjur utgör redan 96 procent av alla däggdjurs biomassa på vår jord. Miljösituationen är akut. Regeringen, som utser AP-fondernas styrelser, bör därför snarast möjligt förbjuda AP-fonderna från att fortsätta investera i köttindustrin.

Första och tredje AP-fonderna äger aktier i det brasilianska företaget i JBS, världens näst största köttproducent. Det är en enorm miljöskandal. Skövlingen av regnskog och andra artrika ekosystem drivs nämligen av köttindustrins ökande efterfråga på jordbruksmark. Enligt FN:s rapport Livestock’s long shadow upptar djurhållningen globalt 70 procent av all jordbruksmark och nästan 30 procent av jordens isfria landyta. Den står för huvuddelen av skövlingen i Amazonas.

Första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna äger aktier i världens största köttproducent, amerikanska Tyson Foods, och i hamburgerjätten McDonald’s. Det skadar allvarlig världens biologiska mångfald. Bara fyra procent av däggdjurens biomassa globalt utgörs i dag av vilda djur.

Bestånden av vilda ryggradsdjur som kartlagts i drygt 16 000 populationer har minskat med 60 procent sedan 1970. Det visar WWF:s Living planet report 2018 som granskar tillståndet på planeten. Två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur riskerar att vara borta om några få år, om utvecklingen fortsätter i samma takt.

AP-fonderna har genomfört en väsentlighetsanalys i vilken det framkommer att dessa tre frågor är högst prioriterade: indirekt miljöpåverkan, indirekt klimatpåverkan och mänskliga rättigheter. Det är ytterst anmärkningsvärt att AP-fonderna satsar på köttföretag som allvarligt skadar de tre kärnvärdena som ska styra investeringarna.

Eftersom AP-fonderna inte klarar av att investera etiskt ur ett mat- och miljöperspektiv bör den kommande regeringen förbjuda dem att satsa pengar på miljöskadliga köttföretag som JBS, Tyson Foods och McDo-
nalds. Vi har bara en planet och vi är på väg att bli ensamma med våra kor, grisar och kycklingar. Ska en global ekologisk kollaps kunna hindras måste vi växla över till resurseffektiv växtbaserad kost.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV