Radar

Granskning ska visa om rut fått önskad effekt

Har rut blivit som riksdag och regering tänkt sig? Nu granskar Riksrevisionen avdraget.

Rutavdraget skulle motverka svartjobb, göra det möjligt att arbeta mer och samtidigt ha tid för familjen, samt ge fler jobb till människor med kort utbildning. Men fick det de effekter man tänkt? Hittills har inga heltäckande studier gjorts, men nu granskar Riksrevisionen avdraget.

”Vi har i dag mycket begränsade kunskaper om huruvida skatteavdraget ger de effekter som avsågs när det infördes”, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Frågorna som ska besvaras är om de som köper ruttjänster ökat sitt betalda arbete, om avdraget lett till ökad sysselsättning och hur statsfinanserna påverkats.

Rutavdraget infördes 2007. 2017 fick nästan 900 000 personer rutavdrag för sammanlagt 4,6 miljarder kronor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV