Radar · Nyheter

Veckans bild

Kalmar 9 januari. På onsdagen belönades tio lantbrukare i Kalmar län med diplom från landshövding Thomas Carlzon för att de avstått en del av sin vallskörd som ett led i skyddsarbetet för ängshöken. Genom att spara och stängsla in åkerrutor på 50 gånger 50 meter kunde sex par av ängshök i somras tillsammans uppfostra 19 ungar i länet.

Foto: Patrick Pleul/AP/TT