Radar · Nyheter

Upplopp för miljöförslag innan val

Det finns flera lagförslag på gång som påverkar miljöarbetet i EU. Men frågan är hur det nära stundande EU-parlamentsvalet kommer att ändra den politiska kartan – och lagförslagen.

Rumänien ser ut att få en del att bita i under de kommande tre månaderna då de ska leda medlemsländernas arbete i EU. Risken är nämligen stor att de överenskommelser som nås mellan lagstiftarna kommer att skrotas av det nya parlamentet som tar över efter valet i maj, då det blir nya maktförhållanden som gäller.

Bland de förslag som ska slutföras ligger dels de första kraven på minskade koldioxidutsläpp från delar av den tyngre trafiken i EU, men också ett nytt regelverk för hur den interna naturgasmarknaden i EU ska se ut framöver. Där trycker miljöorganisationer på för att inte energiberoendet ytterligare ska låsas fast vid fossila resurser.

Men det är inte bara lagstiftning som ska ros i land, utan Rumänien kan också ena medlemsländerna kring vissa förslag. Bland annat finns planer på att slutföra samtalen om ett nytt dricksvattendirektiv.

På den mer övergripande nivån pressar miljöorganisationssamarbetet EEB på för att de kommande ordförandeländerna ska arbeta för en förändring i inriktningen av EU:s politik.

– Det krävs fundamentala förändringar i policyarbetet för att sätta igång den behövda systemförändringen för att ge oss en rättvis övergång till en ekonomi som håller sig inom planetens gränser, säger Jeremy Wates, generalsekreterare för EEB.