Radar · Nyheter

Palestinas miljöarbete ska stärkas i samarbete

Palestinas utrikesminister Riyad al-Maliki efter ett FN-möte förra året.

Den palestinska miljömyndigheten EQA ska stärkas genom ett samarbete med svenska Naturvårdsverket och Sida under ett treårigt projekt. Utbildningar och workshops kommer bland annat att hållas om klimatarbete och farligt avfall, skriver Naturvårdsverket. Fokus kommer vara på Klimat- och Baselkonventionen och hur klimatutsläpp ska spåras, mätas och rapporteras på rätt sätt.

Ett resultat av projektet förväntas vara att Palestina får en starkare position i internationella förhandlingar.