Glöd · Debatt

”Jag vill vara en röst för det medmänskliga Europa”

Plenum i EU-parlamentet i Strasbourg dit Katarina Folkeson kandiderar.

DEBATT Den 26 maj går du till vallokalen för att välja vilket parti som ska representera Sverige i Europaparlamentet. För mig är valet enkelt, Miljöpartiet har de lösningar jag vill se i ett grönare och mer humant EU. Om valet inte är lika enkelt för dig, så vill jag påminna dig om att du gör detta val under en pågående klimatkris i en värld av konflikter och i ett Europa med en växande organiserad extremhöger. Världen behöver ett EU som går samman för att rädda klimatet, för att hindra vapen från att hamna i fel händer och för att hjälpa världens flyktingar. Framtiden som formas i EUs högkvarter tillhör oss unga. Ändå är det inte vi som tar de avgörande besluten. Det vill jag ändra på genom att representera unga, Miljöpartiet och dig i Europaparlamentet.

Jag vill vara en röst för de generationer som påverkas av dagens klimatpolitik. Vi har inte tid att ta försiktiga småsteg. Experter säger att vi har drygt tio år på oss för att vända den utveckling som just nu leder oss rakt in i en förödande klimatkatastrof. Tio år. Det är dags för en radikal klimatpolitik och den kan bara bli till om EU släpper in unga i maktens korridorer. Det är vår framtid det handlar om, då måste vi få vara med och ta de avgörande besluten.

Jag vill vara en röst för den fredsrörelse som outtröttligt kämpar för en vapenfri värld. EU som union är ett resultat av ett fredsprojekt. Därför måste EU-länderna sluta exportera vapen till krig. Det fruktansvärda Jemenkriget är ett exempel på konflikt där europeiska – inte minst svenska – vapen används för att döda civila. Det är inte acceptabelt. Freds- och demokratikrav ska gälla för EU-ländernas vapenexport.

Jag vill vara en röst för det medmänskliga Europa som istället för att möta flyktingar med förakt välkomnar alla som vill skapa sig ett liv här. Systemet för mottagandet av flyktingar är krångligt och inhumant. EU ska inte bygga murar, alla medlemsländer måste hjälpas åt att vara ett tryggt alternativ när hemma inte längre är säkert. Vi kan inte låta de allt starkare högervindarna få ett grepp om EU-politiken. Vi kan inte låta rasism spridas och ta över Europa igen. För det är faktiskt så att den som flyr inte har något val – ingen människa är illegal.

Många viktiga beslut måste tas för att vi ska få ett EU som prioriterar klimatfrågor, stramar åt kraven för vapenexport och river murar gentemot världens flyktingar. Det första beslutet som måste tas är ditt. Det är du som väljer hur EU ska se ut – och jag hoppas att jag och Miljöpartiet är med i den bilden.

Fotnot: Kandiderar du också till EU-parlamentet? Välkommen att skicka in en presentation av dig själv och vilka frågor du brinner för till debatt@tidningensyre.se