Radar

FN: Människosmugglare straffas sällan

De flesta som utsätts för människosmuggling är kvinnor och flickor.

Det finns fortfarande vidsträckta områden av straffrihet när det gäller människosmuggling, skriver FN i en ny rapport. De flesta som utsätts för människosmuggling är flickor och kvinnor.

Fler människor än tidigare döms för människosmuggling i många länder i Afrika och Mellanöstern, men enligt rapporten från FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet (UNODC) är det totala antalet som straffas fortfarande lågt.

”Det verkar knappt finnas någon risk för människosmugglare att ställas inför rätta”, står det i rapporten.

Offren för människosmuggling riskerar att utsättas för flera typer av brott, bland annat kan de utnyttjas i sexuellt syfte eller få inre organ borttagna.

Samarbete med vårdpersonal

Enligt UNODC har 100 fall av borttagna inre organ rapporterats mellan 2014 och 2017, de flesta i Mellanöstern och norra Afrika, men fall har även rapporterats i Europa och Central- och Sydamerika. I vissa fall finns det uppgifter om att människosmugglare samarbetar med vårdpersonal och korrupta praktiker som ägnar sig åt bedrägerier.

Förövarna i den typen av människosmuggling utnyttjar allvarlig sårbarhet, står det i rapporten. Bland annat rekryteras människor i flyktingläger med falska löften om att få pengar och/eller transport till säkrare platser.

Väpnade konflikter

UNODC poängterar att grupper som är inblandade i väpnade konflikter har en stor roll eftersom de använder människosmuggling för sexuellt slaveri samt för att finansiera aktiviteter eller bli fler medlemmar.

Den vanligaste människosmugglingen görs med avsikt att utnyttja personer sexuellt.

Rapporten tar upp ett fall där tusentals yazidiska flickor och kvinnor förslavats av extremistgruppen IS. En av dem, Nadia Murad, vann Nobelpriset förra året för sitt arbete för utsatta flickor och kvinnor.

Efter sexuell exploatering är tvångsarbete den näst vanligaste anledningen till människosmuggling.

Det totala antalet offer som rapporterats till UNODC var 2016 precis under 25 000, en ökning med mer än 10 000 sedan 2011.