Radar

Klimatpolitiska krav ställs på nästa regering

Företrädare för olika industribranscher framför klimatpolitiska krav på den nästa regeringen för att göra Sverige fossilfritt.

Svensk industri har tagit fram färdplaner som ska göra Sverige fossilfritt i framtiden. Men planerna bygger på att politikerna tar de beslut som krävs för att möjliggöra dem, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och nio företrädare för olika industribranscher på DN Debatt. De för fram nio klimatpolitiska krav på den nästa regeringen.

Enligt artikelförfattarna är den viktigaste förutsättningen för en fossilfri industri tillgång till fossilfri el. Och det kommer att behövas mer el än i dag när industrierna och transporterna ökar sin elanvändning. Därför bör staten och Energimyndigheten utforma en strategi ”som visar hur elförsörjningen kan garantera stabil effekttillgång och tillräcklig nätkapacitet till konkurrenskraftiga priser”.

Ett annat krav är att det så kallade industriklivet utvecklas och förstärks.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV