Radar

Många vill begränsa fyrverkerier

Många svenskar vill att reglerna ska skärpas för privatpersoner som vill använda fyrverkerier.

Drygt två av tre svenskar vill se striktare regler för fyrverkerier, visar en ny undersökning. 30 procent av svenskarna anser att privatpersoner inte alls ska få använda fyrverkerier, medan 39 procent vill att det ska krävas tillstånd.

23 procent av de som svarade i undersökningen vill att fyrverkerier ska få användas av alla som fyllt 18 år, enligt undersökningen som är gjord av Sifo på uppdrag av Brandskyddsföreningen. Övriga har angett att de är tveksamma eller inte vet.

”Två möjliga lösningar skulle kunna vara att fyrverkerianvändningen tidsbegränsas, eller att endast de som har ansökt om tillstånd får hantera fyrverkerier”, säger Åke Persson, brandingenjör vid Brandskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Organisationen, som arbetar för att öka brandsäkerheten i Sverige, vill att åtgärder ska vidtas för att minska de runt 100 personskador och 200 bränder som orsakas av fyrverkerier varje år. De flesta tillbuden kommer av att fyrverkerier hanteras felaktigt.

Mer än var tredje som skadas av fyrverkerier är minderårig, och Åke Persson uppmanar alla att inte köpa fyrverkerier till unga. Det är olagligt för personer under 18 år att köpa eller använda fyrverkerier.

Sifos undersökning var webbaserad och genomfördes mellan den 26 november och 3 december i år. 1 000 personer svarade.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV