Radar · Miljö

Växande kritik mot SUV:ar

Stadsjeepen (SUV) har visat sig vara en kassako för biltillverkarna.

Efter en tragisk dödsolycka i Berlin höjs nu röster för ett förbud mot stadsjeepar. En biltyp som vid en olycka har större chans att döda andra trafikanter och som kritiseras för sina bränsleslukande motorer.

Fyra personer miste livet när en stadsjeep girade upp på en trottoar i fredags, i vad som beskrivs som en tragisk trafikolycka.

Bland de döda fanns föraren men också tre förbipasserande.

Något som fick, Stephan Von Dassel, ordföranden för stadsdelen Berlin-Mitte att kräva ett stopp för alla stadsjeepar i centrum.

– Rustningslika SUV:ar hör inte hemma i staden, då varje körmisstag utsätter oskyldiga människor för en olycksrisk. De här bilarna är också klimatdödare, så de utgör en risk även utan en olycka, säger han till Deutsche Welle.

Dagen efter olyckan anordnade Greenpeace en aktion, där de blockerade en sjötransport från att lasta av stadsjeepar under tre timmar, för att förmå bilindustrin att sluta producera vad de kallar ”klimatdödare” och istället fokusera på elbilar.

”Problemen med stadsjeepar handlar inte bara klimatet” skriver miljöorganisationen i ett pressmeddelande och hänvisar till statistik som visar att andra trafikanter har större chans att dö om en SUV är inblandad i en olycka än  om det är en annan biltyp.

Även flera svenska försäkringsbolag lyfter den fara som stadsjeeparna utgör för gående och cyklister. Men också andra biltrafikanter.

”Stadsjeepar väger ungefär dubbelt så mycket som övriga personbilar, men det är inte bara vikten som gör dem mer aggressiva. Den höga fronten bidrar också till att sätta den mindre bilens säkerhetssystem ur spel. Designen ökar dessutom skade- och dödsrisken för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister”, skriver Folksam på sin hemsida.

Men stadsjeeparna har blivit allt populärare. Samtidigt betyder större och tyngre bil i regel också större bränsleförbrukning.

Fram till och med 2016 drevs minskningen av koldioxid från nya bilar till största delen av en generell effektivisering av alla motortyper. Men minskningen bromsades av minskad andel dieselbilar och att allt fler väljer större bilar, berättar Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket.

– Stora bilar så som suvarna har gjort att bränsleförbrukningen inte minskar så mycket som de annars skulle ha gjort, sedan runt 2005 har nya bilar ökat med närmare 100 kilo, säger han.

Sedan 2016 pekar också trenden åt fel hål. Istället för att bränsleförbrukningen bland nya bensin och dieselbilar minskar – ökar den. Likaså utsläppen av koldioxid.

Men det kan inte bara lastas stadsjeeparna, förklarar Håkan Johansson. Högre miljökrav på dieselbilar har gjort att många biltillverkare valt att satsa mer på bensinmotorer i flera modeller, vilka tenderar att förbruka mer bränsle.

Samtidigt som de dieselbilar som finns kvar tillhör de mest bränsleförbrukande modellerna.