Intro

Välkommen till dagens Syre!

Det har i alla tider funnits politiker som använt konsten för sina egna syften, som propaganda eller för att stärka sammanhållningen. I Sverige har tanken länge varit att konsten och kulturen ska stöttas och beredas plats men inte styras till innehållet. En gräns som då och då har varit svår att upprätthålla.

Nyligen sågs ett tydligt övertramp när Nacka kommun drog upp riktlinjerna för sin gatufestival och valde att exkludera konst som utmanar och provocerar. Syres ledarskribent Valdemar Möller ser det som ett tecken i tiden.

Bland dagens nyheter kan du bland annat läsa om en våg av protester mot stadsjeepar som drar fram i Berlin efter en tragisk dödsolycka. Debatten har nu vuxit till att även handla om SUV:arna som “klimatdödare”.

Och enligt Trafikverket är det ett faktum att miljöarbetet bromsas av de större bilarna. Trenden pekar till och med åt fel håll. Istället för att bränsleförbrukningen bland nya bensin- och dieselbilar minskar – ökar den.

Trevlig läsning!