Radar · Integritet

Drogtester ökar snabbt i arbetslivet

Drogtester på arbetsplatser har ökat snabbt under senare år. Och som en följd ökar antalet som upptäcks. Men testerna är ofta opålitliga, menar experter.

Trots en mycket restriktiv narkotikapolitik ligger Sverige två i Europa när det gäller narkotikadödligheten.

I EU dör varje år 21 personer per en miljon invånare, 0,0021%, i Sverige är den siffran nästan fem gånger högre, 0,0093%. Nittiotvå personer dör här per år enligt European Drug Report, bara Estland är värre.

Fler tester

Antalet drogtester som kommer in till Karolinska universitetssjukhuset och Unilabs, som analyserar proverna, har mer än fördubblats på tio år. Enbart Karolinska utförde 105 000 tester förra året.

–Det anses väl numera vara god företagshälsovård att ha en drogpolicy, säger Tomas Villén vid missbrukslaboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset till Sveriges Radio.

Mellan tre och fyra procent av alla tester ger positivt utslag, men felmarginalerna är stora. Ofta ger receptbelagd medicinering utslag och  enklare tester kan inte visa vilken mängd av en viss drog en människa har i kroppen. Den lilla mängd opiater som finns i vallmofrröer kan till exempel ge utslag. Ändå gör många företag slumpvisa tester, stora industriföretag som Sandviken och ABB har hållit på med sådana mer än ett decennium, men har på flera ställen fått backa när facket har sagt ifrån.

Rättsosäkert

Frågan är om en arbetsgivare har rätt att kolla vad en människa har i sin kropp så länge som det inte har betydelse för arbetet, menar de som är kritiska och oroliga över utvcklingen. Framförallt är det problematiskt att det varken finns lagar eller avtal som reglerar den anställdes rättigheter.

– Så länge vi inte har det kan jag bara säga – ursäkta uttrycket: Allt är flummigt, säger IF Metalls chefsjurist Darko Davidovic till Dagens Arbete.

Ofta har arbetsgivare för bråttom att sparka människor som upptäckts i drogtester menar IF Metall som är kritiska till ökningen.

– Det är klokt av de fackliga att dra i bromsen, tycker Ulric Hermansson, adjungerad universitetslektor vid Karolinska institutet och mångårig expert på droger och alkohol i arbetslivet till TT.

Testerna visar inte om personen missbrukar, bara att den har en viss substans i kroppen.Även om många faktiskt får hjälp att komma ut ur ett missbruk genom drogtester så är det problematiskt att arbetsgivaren inte har ett rehabiliteringsansvar, till skillnad från när den anställde missbrukar alkohol menar många kritiker.

– Om arbetsgivarna kontrollerar och hittar droger, då är det rimligt att man hjälper den anställde, säger Ulric Hermansson, om inte annat för att få acceptans för drogtesterna, resonerar han.

Jerker Jansson