Radar

Känsliga fladdermöss påverkas av klimatkrisen

Australiska fladdermöss – denna sort är mycket större än de som finns i Sverige.

I ett nytt forskningsprojekt studeras hur fladdermöss påverkas av klimatförändringar. För att kartlägga djurens aktivitet ber forskarna allmänheten att rapportera in sina observationer, av både enstaka individer och så kallade sommarkolonier.

Om du ser en fladdermus i sommarnatten kan det löna sig att vara extra uppmärksam. Projektet Bat Mapper vid Stockholms universitet samlar in observationer av fladdermöss från hela landet. Syftet är att studera hur klimatförändringar påverkar fladdermössen, och det säger i sin tur någonting om hela ekosystemets tillstånd.

– Det är en väldigt viktig art. Eftersom de äter insekter berättar de ganska mycket för oss om hur ekosystemet mår. Har vi mycket insekter brukar vi ha många fladdermöss. Men om insekterna minskar, som vi vet att de gör, så kan det verkligen påverka fladdermössen, och i förlängningen hela ekosystemet, säger Heather Wood som är projektledare och doktorand i landskapsekologi.

Syre: Hur började det här projektet?

– Jag märkte att så fort jag pratade om min avhandling med folk så började de berätta om att de sett fladdermöss i sitt hus, sin sommarstuga eller i trädgården. Och jag insåg att så många människor hade kännedom om var fladdermöss håller till och var de bor. Vi vill utnyttja den kunskapen genom det här projektet, så att folk kan berätta för oss vad de vet.

Svårt att hitta boplatserna

Det är inte ovanligt att se fladdermöss, men inte lika lätt att hitta deras boplatser. Av det skälet har det inte gjorts så mycket forskning än, och det är framför allt här man hoppas på hjälp från allmänheten. Sara Cousins, professor i fysisk geografi, arbetar också med projektet. Hon berättar att fladdermöss gärna bosätter sig i ihåliga träd, holkar eller jordkällare, och även i lador eller övergivna vindar där de inte störs så mycket.

Det mest uppenbara sättet att identifiera en boplats på är förstås om man ser fladdermöss flyga ut och in från ett specifikt ställe. Bor de i väggen eller på vinden till ett boningshus kan man höra att de låter. Annars är det lättast att titta efter spillning för att avgöra om det finns en fladdermuskoloni.

– Den ser ut som små muslortar, med den skillnaden att de är helt glansiga. Det beror på att de bara äter insekter, förklarar Sara Cousins.

Temperatur viktigt

I projektet kommer man att studera både mikroklimatet i fladdermössens bon och landskapet runt omkring.

– Det är så viktigt att temperaturen och luftfuktigheten är rätt. Klimatförändringar kan göra att vissa bon kanske överges för att det är för varmt. Speciellt de större bon där ungarna föds kommer bli extra viktiga för oss att undersöka, för de bona är de ofta väldigt trogna till. Det kan verkligen påverka populationen om dessa bon överges, säger Heather Wood.

Just nu har fladdermössen ungar, och Heather Wood har sett i sociala medier att folk skriver att de har hittat fladdermöss som inte kan flyga.

– Det är ganska vanligt den här tiden på året, de ramlar ner eller mamman kan tappa dem.

Syre: Vad bör man göra om man hittar en fladdermus inomhus eller på marken?

– Det beror var den är, om det finns katter i närheten till exempel. Det kan vara bra att lämna den i fred om den är på en säker plats, mamman kommer försöka hitta den. Men det finns tips på nätet om vad man ska göra om man hittar fladdermöss i olika situationer, och det finns volontärer som tar hand om fladdermöss som är skadade.

Samlar uppgifter

Nästa år kommer forskningsgruppen att ge sig ut i fält för att leta reda på de boplatser som rapporterats in. Hittills har 500 personer registrerat sig och över 300 observationer har gjorts.

Det är viktigt att samla in uppgifter från alla delar av landet. Oftast blir det fokus kring universitetsstäderna, säger Sara Cousins.

– Det är jättekul att vi redan fått in så mycket. Men vi saknar fortfarande norra delarna av Sverige, och västkusten är det ganska tomt på.

Fotnot: Registrering och rapportering görs på batmapper.org. Du kan rapportera in en observation även om du är osäker på ifall du har stött på en koloni.