Radar · Politik

Täby förbjuder tiggeri och panthjälp

Snart förbjudet i Täby.

Täby följde i måndags i Lidingö kommuns fotspår och blev andra kommun i Stockholms län att rösta igenom lokalt förbud mot tiggeri – inklusive insamling av pant på återvinningsstationer. Samtidigt vill allt färre se tiggeriförbud i Stockholms kommun, enligt en ny undersökning från DN/Ipsos.

Med stöd från SD röstade M och KD i Täby igenom förslaget om utökat tiggeriförbud under kommunfullmäktiges möte på måndagkvällen 7 oktober.

Täby blir den åttonde kommunen i Sverige att rösta igenom ett förbud mot tiggeri, och det sträcker sig längre än det som Lidingö fattade beslut om den sista september. Förutom aktiv insamling av pengar förbjuder Täby passiv insamling av till exempel kläder och pantburkar vid kommunens återvinningsstationer, alltså att erbjuda sig att ta hand om det andra vill göra sig av med.

– Det har skett en del incidenter där personer varit för att återvinna sina kläder och så har det helt plötsligt stått en person och rotat i deras bil eller försökt tvinga till sig saker. Det skapar en otrygghetskänsla och människor har dragit sig för att återvinna eller panta. Man vill inte ha den konfrontationen, säger Erik Andersson (M) till SVT.

Splittrad allians

Precis som i Lidingö är Täbys styrande allians splittrad i frågan. Både C och L röstade emot.

Och förbudet kan strida mot Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter, enligt oppositionens Agneta Lundahl (S) i Dagens nyheter:

– Det är ett hot mot yttrandefriheten och kan vara diskriminerande eftersom det handlar om utsatta romer. Beslutet är varken humant eller juridiskt korrekt. Vi kan inte förbjuda rop på hjälp. Jag tror att de flesta Täbybor vill att polisen ägnar sig åt andra brott.

En av de tio till 15 personer som berörs av det nya förbudet är Maria från Rumänien, som säger att hon brukar tjäna upp till 150 kronor på att tigga i kommunen.

– Jag har fyra barn i skolan att försörja och mina föräldrar är döda. Min syster tar hand om barnen i Rumänien nu. Jag vet inte vad jag ska göra nu, det är svårt, säger hon till DN.

Färre vill se förbud i Stockholms stad

Täbys beslut om tiggeriförbud är tänkt att börja gälla den 1 januari 2020. Dessförinnan måste det laglighetsprövas av länsstyrelsen – ett beslut som kan överklagas.

När ordningsföreskrifterna har trätt i kraft är det polisens uppgift att se till att de följs. Privatpersoner eller företagare har varken skyldighet eller rätt att ingripa om de nya föreskrifterna inte följs.

Även Danderyds kommuns Moderater och Kristdemokrater planerar ett förbud likt Täbys, och kommer att rösta om frågan i kommunfullmäktige 14 oktober.

I Stockholms län är 52 procent för tiggeriförbud, men i Stockholms stad minskar stödet, enligt en ny opinionsundersökning från DN/Ipsos. 45 procent av stockholmarna vill förbjuda tiggeri, mot senaste årens 55 procent. 40 procent av stockholmarna anser idag att det ska vara tillåtet.

Undersökningen visar vidare ett samband mellan upplevd otrygghet, partitillhörighet och inställning gentemot tiggeri. Mest extrema är SD, där sex av tio känner sig otrygga och 94 procent vill förbjuda tiggeri. I genomsnitt i länet känner sig bara en av sex otrygga.

Förbjudet att panta åt andra

Tiggeriförbudet kommer att gälla på elva platser i Täby, bland dem återvinningsstationer, matbutiker och parkeringar.
På platserna kommer följande att vara förbjudet:
– Passiv insamling av pengar (tiggeri)
– Att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla deras återvinningsmaterial, returglas, returburkar, PET-flaskor och/eller kläder
– Att opåkallat erbjuda sig att avhända sig andras återvinningsmaterial, returglas, returburkar, PET-flaskor och/eller kläder
Källa: DN/Kommunstyrelsen Täby kommun