Glöd · Debatt

Feministiskt initiativ vill begränsa svensk BNP-tillväxt

Det är som Greta säger, vi kan inte längre föra politik för evig BNP-tillväxt, skriver Farida al-Abani och Martin Jordö från Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ för en klimatradikal politik som går långt utöver vad riksdagspartierna står för. Det är som Greta säger, vi kan inte längre föra politik för evig BNP-tillväxt.
 
Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och Feministiskt initiativ ser allvaret. Det har inte blivit nödläge år 2019 – nödläget har funnits i decennier, men politiken har inte reagerat. Nu måste vi göra det. 2020-talet kan vara den sista chansen demokratin får att ställa om vårt samhälle och vår ekonomi till hållbarhet. Förstör vi livsbetingelserna på vår planet så spelar andra politiska frågor väldigt liten roll.

Hittills har politiken misslyckats. Mänskligheten har genom ohämmad rovkapitalism på kort tid, bara på 1900-talet, gått från att vara en del av naturen till att totalt dominera, exploatera och förstöra den. 1970 passerade världen ett jordklot i resursförbrukning, och vi ligger nu i snitt på 1,7 jordklot. Vi blir allt fler och vi konsumerar allt mer. Och vi i Sverige är bland de värsta. Vår ohållbara konsumtion förbrukar resurser som om vi hade fyra jordklot. Vi konsumerar bokstavligen sönder vår planet.

Unga klimataktivister fyller våra gator – ibland med civil olydnad som förståbar strategi. Vi applåderar dem, och vi deltar med glädje och styrka bland de tiotusentals som deltagit här i Sverige. Globalt är vi miljontals. En dels kamp för klimatet och miljön har till och med tagit deras liv när de kämpat mot gruvor eller säker tillgång till vatten. Men samtidigt ser vi med oro på hur etablerade partier inte har politik som motsvarar de krav som ställs på gator och platser där människor direkt berörs redan i dag.

För klimatfrågan handlar om så mycket mer än fossilfritt, cirkulär ekonomi eller grön tillväxt. Den handlar framför allt om konsekvenserna av ohållbar ekonomisk tillväxt. Greta formulerade för hela världen inför FN:

”Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!”

De raderna är ett angrepp på de som styr världen, ekonomisk och politiskt. Även på svenska politiker, för alla riksdagspartier arbetar för hög svensk BNP-tillväxt, även de som anser sig vara klimatvänliga.

Den svenska partipolitiken måste förnyas. Den måste också innehålla arbete mot ohållbar BNP-tillväxt, mot överkonsumtion och mot arbete för arbetets skull. Fi har idag en politik som riksdagspartierna inte har – en genomgående arbetskritik och tillväxtkritik. Klimatet kräver inte bara livsstilsändringar, det kräver systemförändring.

Sverige och andra rika länder har inte råd att bli rikare än vad vi redan är. Fi vill inte bara styra efter andra mått än BNP, vi vill aktivt begränsa BNP-tillväxten i Sverige. Vi ska omfördela inom vårt samhälle, men vi kan inte ytterligare öka vår totala produktion och konsumtion. Inte innan vi har avslutat ekonomins fossilberoende och nått en hållbar resursförbrukning.

Ärligt talat – vill vi rädda klimatet så kostar det. Akta er för ord som ”grön tillväxt”, ”reallöneökningar”, ”frikoppling” eller ”nationella utsläppsmål”. För bakom de rökridåerna döljer sig tyvärr ofta en ökad totalkonsumtion och därmed en döende planet där än fler människor, djur och arter drabbas. Forskningen är på vår sida i dessa påståenden.

Fi rankas ofta i olika miljöorganisationers undersökningar som det svenska partiet med den mest långtgående klimat- och miljöpolitiken. Vi brinner för jämställdhet, antirasism och mänskliga rättigheter, men vår feminism är också en ekofeminism och alla frågorna hänger ihop. Vår klimatpolitik har unika och långtgående krav som vi saknar hos de andra partierna:

• Införa gemensamma EU-skatter för flyg, kött, koldioxid och finansiella transaktioner. Vi har inte tid att vänta, vi behöver skatterna på plats direkt.

• Börja mäta och styra efter konsumtionsbaserade utsläpp i vår ekonomi. Klimatet bryr sig inte om nationsgränser.

• Nå netto noll i växthusgasutsläppen senast 2038. Men inte bara för Sverige eller EU. Vi vill att de globala nettoutsläppen skall vara noll 2038.

• Erkänna naturens rättigheter. Naturen är ett eget rättighetssubjekt, och lagstiftning kring ‘Ecocide’ och straff för artutrotning bör antas.

• Få stopp på tillväxtmål för världens rikare länder. Vi vill se tillväxt i gröna sektorer, omsorg och utbildning, via effektiviseringar och via att människor lyfts ur fattigdom. Men vi har inte råd med BNP-ökning i totalen, vi behöver aktivt arbeta med reformer som bromsar vår BNP-utveckling, som sänkt arbetstid, återbruk istället för nyproduktion, och höga koldioxidskatter.

Feministiskt initiativ är inte samma parti som när vi bildades 2005. Ekofeminism och klimaträttvisa har slagit igenom i partiet på bred front, och vi anser nu att vi har Sveriges tydligaste och mest ambitiösa politik på miljöområdet. Inte bara kring klimatet, utan även kring frågor som resursförbrukning, miljögifter och artutrotning.

Vi vet att många upplever partipolitiken som trög och ointressant. Men vi tror på demokratin och folkets makt. Under 2020-talet så har folket chansen att ändra vårt samhälle, och för att det ska ske så behöver politiken, och politiker, förändras. Vi måste byta ut de gamla gubbarna och nationalisterna mot Greta Thunbergs och Autumn Peltiers generation.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV