Radar · Nyheter

Uppgifter om att Frontex tillåter våld och kränkningar

Grekisk-turkiska gränsen.

EU:s gränsmyndighet Frontex har tillåtit och förbisett kränkningar av flyktingar och migranters mänskliga rättigheterna på EU:s yttre gränser, enligt en granskning av The Guardian och den tyska tv-kanalen ARD.

Våldet på EU:s yttre gränser fortsätter. Nu kommer rapporter om att EU:s egna gränsmyndighet Frontex ska ha sett mellan fingrarna och låtit det fortgå. Frontexvakternas nationella kollegor har jagat flyktingar och migranter med hundar och utsatt dem för olika typer av misshandel. Däribland attacker med pepparsprej, skriver den konservativa tyska tidningen Faz. Uppgifterna finns nedskrivet i interna dokument som bland annat The Guardian tagit del av.

I egenskap av EU-myndighet har Frontex möjlighet att dra tillbaka sin personal som svar på de brott mot mänskliga rättigheter som pågår, skriver Faz. Frontex uppger dock att de i nuläget inte har vidtagit den åtgärden.

Rapporterna om att de passivt iakttagit gränsvåld och kränkningar syftar till Frontex personal i Bulgarien, Grekland och Ungern. De tre länderna har alla gränser där våld rapporterats och dokumenterats av både små och stora människorättsorganisationer. Våldet är ofta både brutalt och systematiskt och utförs av de nationella gränsvakterna och polis.

Skyldighet att anmäla

Frontex menar att alla deras tjänstemän som har en anledning att tro att någons grundläggande rättigheter kränks har skyldighet att anmäla det:

”Grundläggande rättigheter är kärnan i alla byråns aktiviteter. De är integrerade i Frontex uppförandekoder, den gemensamma grundplanen för gränsvakter, specialutbildning för gränskontrolltjänstemän eller officerare som utför tvångsdeportationer”, skriver EU-myndigheten i ett pressmeddelande som kommer efter kritiken.

Gränsvåldet, som Frontexvakter anklagas för att ha ignorerat, är väldokumenterat av människorättsgrupper som Amnesty och Human Rights Watch. Men EU har ännu inte satt in några specifika insatser för att bekämpa det. Flera organisationer har presenterat sina rapporter om människorättskränkningar i Bryssel, bland annat kroatiska Are You Syrious?.

Däremot har EU skjutit till allt mer pengar och resurser till Frontex. Man har fått större mandat för att samarbeta med länder utanför EU och senast 2027 ska myndigheten ha en permanent kår på 10 000 anställda som kan placeras ut där behov finns. Utplaceringarna från den nya, permanenta kåren kommer starta 2021.