Radar · Morgonkollen

Norska missbrukare ska få gratis heroin

Sprututbyte för personer som missbrukar narkotika är en metod för att förbättra hälsan bland narkomaner.

I Norge inleds nästa år ett försök med att ge narkomaner gratis heroin. Tanken är att hjälpa tunga missbrukare som inte kunnat bli fria från beroendet genom andra behandlingar.

Metoden är omstridd, men välkomnas av klimat- och miljöminister Ola Elvestuen, vars parti Venstre har haft förslaget med i sitt partiprogram sedan 2007.
– Det är väldigt bra att vi får det här på plats, säger han till Aftenposten.

Han understryker att heroinbaserad behandling ska ses tillsammans med övriga åtgärder i den reformering av narkotikapolitiken som Norge genomför.

Norges regering gav för ett år sedan Helsedirektoratet, Norges motsvarighet till Socialstyrelsen, i uppdrag att utarbeta en plan för försök med heroinbaserad behandling. Metoden har bland annat prövats i Schweiz och Danmark.

Regeringen avsätter nu 13,1 miljoner norska kronor till ett pilotprojekt som omfattar 300 heroinmissbrukare i Oslo och Bergen, enligt ett förslag som presenteras i statsbudgeten på måndagen.

De som ingår i försöket får två gånger dagligen besöka särskilda kliniker för att få en dos medicinskt heroin. Kliniken ska bemannas med läkare, sjuksköterskor, psykologer och narkotikasamordnare. Heroinet som används produceras av läkemedelsbolag och ges som tabletter eller injektioner.

Försöket föreslås bli femårigt.