Intro

Välkommen till dagens Syre!

Ett uttalande av väletablerade klimatforskare fick under gårdagen stor spridning. Forskarna slog fast att planeten står inför ett klimatnödläge.

Artikeln hade dessutom skrivits under av 11 000 forskare skrev otaliga medier, efter att stora nyhetsbyråer plockat upp nyheten och satt en slagkraftig rubrik. Att det var 11 000 forskare uppgav också Bioscience, den vetenskapliga tidskrift som först publicerade uttalandet.

Men alla de 11 000 underskrifterna granskades inte, inte heller av Syres redaktion.

Ett fatalt misstag. Även om lejonparten av de 11 000 är de facto forskare, är flera också studenter eller har andra yrken som inte är relaterade till miljö- eller klimatforskning. Någon kallar sig Musse Pigg.

Tidspress är en förklaring. En annan att man förutsatt att Bioscience, den vetenskapliga tidskrift som först publicerade artikeln gjort en faktakoll. Förklaringar men naturligtvis inte någon ursäkt.

Klimatförnekare har tagit det som vatten på sin kvarn – att allt är en bluff.

Om det vore så väl. De senaste årens har värmerekorden avlöst varandra och den koldioxid som mäts i miljondelar (ppm) av atmosfärens volym ligger på historiska nivåer. Allt enligt offentlig data, öppen för var och en att granska.

Exempelvis här och här.

Exakt hur det kommer drabba oss och våra barn vet naturligtvis ingen. Men vetenskapen blir allt mer precis.

SMHI är den svenska myndighet som försöker sia om framtiden. Efter flera års utveckling har de nu kört de första beräkningarna med den senaste versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth. Resultaten pekar mot en snabbare uppvärmning av planeten än vad som tidigare varit känt.

Men allt är scenarier. Hur det verkligen landar är upp till oss.

Trevlig läsning!