Radar · Nyheter

Efter lex-Maja: fler anmälda fall av djurvanvård

Anmälningarna om vanvård av djur ökar.

Antalet anmälningar om vanvård av djur ökar, rapporterar SVT Sörmland.

Under förra året tog länsstyrelsen emot drygt 14 500 anmälningar, jämfört med cirka 13 600 anmälningar 2017.

De flesta anmälningar rör sällskapsdjur, säger Ulrike Segerström, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Södermanlands län.

– Det handlar framför allt om brister i skötseln, att man inte kan hålla rent efter sina djur eller att man inte har möjlighet att ta dem till veterinären när de behöver hjälp, säger hon till SVT Sörmland.

En av anledningarna till ökningen i år kan bero på att länsstyrelsen övertagit en del uppgifter från polisen. Flera av anmälningarna har även kommit in som en följd av en ny lag, lex-Maja, som innebär att vårdpersonal kan anmälan misstänkt vanvård.